Darbs ar forumiem

Ieraudzīju līdzīgu lapu pavisam nejauši, meklējot papildus piepelnīšanās iespējas. Lasot rakstu, kurā bija teikts, ka var nopelnīt vairākus tūkstošus eiro pāris nedēļu laikā, ieguldot tikai 1.50 eiro, padomāju, ka tā ir kārtējā muļķu ķeršanas akcija, bet tomēr no

melnie metali

Krāsainie metāli

Aptuveni 80 ķīmiskie elementi ir metāli un tie sastāda 24% no Zemes masas. Tie dažādu savienojumu veidā sastopami visur- augsnē, ūdenskrātuvēs, organismos. Tīrus metālus iegūst no rūdām (Rūda ir iezis vai minerālu sakopojums (derīgā izrakteņa veids), ko var

Ekosistēmas

Biosfēra- Zemes dzīvais apvalks
Biotops- sauszemes vai ūdenstilpes nogabals, kurā ir vienveidīgi vides apstākļi, aizņem konkrēta biocenoze
Populācija- vienas sugas īpatņu kopa, kas apdzīvo noteiktu teritoriju, atšķiras no citām populācijām
Biocenoze- noteiktā teritorijā mīto