Author name: Liene Bērziņa

Ekosistēmas, vielu un enerģijas plūsma, jēdzieni

Biosfēra- Zemes dzīvais apvalks
Biotops- sauszemes vai ūdenstilpes nogabals, kurā ir vienveidīgi vides apstākļi, aizņem konkrēta biocenoze
Populācija- vienas sugas īpatņu kopa, kas apdzīvo noteiktu teritoriju, atšķiras no citām populācijām
Biocenoze- noteiktā teritorijā mīto

Ekosistēmas

Biosfēra- Zemes dzīvais apvalks
Biotops- sauszemes vai ūdenstilpes nogabals, kurā ir vienveidīgi vides apstākļi, aizņem konkrēta biocenoze
Populācija- vienas sugas īpatņu kopa, kas apdzīvo noteiktu teritoriju, atšķiras no citām populācijām
Biocenoze- noteiktā teritorijā mīto

Scroll to Top