ANO

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir 1945. gadā dibināta starptautiska organizācija, kas apvieno 193 valstis. Gandrīz visas pasaules valstis ir ANO dalībvalstis

Fašisms

Fašisms, tā izpausmes pagātnē un mūsdienās, kā arī dažādas fašistiskās organizācijas!

Ulmaņa pozitīvie sasniegumi un zaudējumi

Pastāv dažādi 1934. gada Valsts apvērsuma cēloņu viedokļi, vieni no tiem ir: plaša demokrātija, sabiedrības negatavība, pārāk liberālais vēlēšanu likums pavēra ceļu uz Saeimu daudzām sīkām partijām, kurām bija grūti panāk vienošanos, it sevišķi liela neuzticība bija pret sociāldemokrātiem, kā arī trūka arī demokrātiskais iekārtai atbilstošas sociālās struktūras- vidusslānis bija pārāk vājš, ap 60% iedzīvotāju dzīvoja laukos, bet kā

Krusta kari pasaulē un Baltijā

Pirms deviņiem gadsimtiem pāvests vērsās pie krustnešiem un aicināja atgūt svēto pilsētu Jeruzalemi, ko bija iekarojuši musulmaņi. Tūkstošiem Eiropas kristiešu – bruņinieki, prinči, svētceļotāji un zemnieki – atsaucās šim aicinājumam un no Rietumeiropas devās garā, kareivīgā svētceļojumā uz Palestīnu. Vēlāk šo pasākumu nosauca par krusta kariem. Pēc četru gadu karošanas, bada un slimībām dzīvi palikušie krustneši ieņēma Jeruzalemi un Vidusjūras piekrastē un nodibināja kristiešu karaļvalsti, kas pastāvēja gandrīz gadsimtu. Taču 1187.gadā Salāh ed Dīns atguva Jeruzālemi un līdz ar to sekoja vēl vismaz septiņi krusta kari. Lai gan neviens no tiem nebija īsti veiksmīgs, tomēr bija nodibināti labi tirdzniecības sakari starp Eiropu un Tuvajiem Austrumiem, kas turpinās arī mūsdienās.