Automobiļa bremzēšana

Automobiļa apstādināšanas problēma ir sena kā pašas automašīnas vēsture. Jau Karls Bencs un Gotlībs Daimlers prātoja par automobiļa bremzēšanas, precīzāk — apstādināšanas, efektivitāti. Kas zina, varbūt arī pirmais autoavārijas upuris, kam auto uzbraukšana beidzās letā

Automašinu tirzdniecība

Saturs Ievads 2 1. Licences un tirdzniecības kartes 3 1.1 Pieteikumu izskatīšanas, licences un tirdzniecības kartes izsniegšanas kārtība 4 1.2 Tirdzniecības kartes un licences apturēšana uz laiku un anulēšana. 6 2. Tirdzniecības organizācijas pamatprasības 8 2.1 Mehānisko tr

Automašīnu tirdzniecība

Saturs Ievads 2 1. Licences un tirdzniecības kartes 3 1.1 Pieteikumu izskatīšanas, licences un tirdzniecības kartes izsniegšanas kārtība 4 1.2 Tirdzniecības kartes un licences apturēšana uz laiku un anulēšana. 6 2. Tirdzniecības organizācijas pamatprasības 8 2.1 Mehānisko tr

Transporta piesārņojums

Vide un transports ir par attiecībām starp vietējo, reģionālo un starptautisko transportu un ar to saistīto ietekmi uz apkārtējo vidi. Ceļa transportam no transporta veidiem šeit ir vislielākā nozīme.