Planētas

Jupiters Cilvēki šo planētu debesīs pamanīja jau ļoti sen, tas tāpēc, ka pati planēta ir saskatāma ar neapbruņotu aci. Planēta ir nosaukta par godu romiešu dievam Jupiteram, kurš bija visu dievu šefs. Grieķu mitoloģijā tas attiecīgi būtu Zevs, kura vārds mūsdienu cilvēkie

Inversās matricas aprēķināšan

AUGSTKOLA IT nodaļa Informācijas tehnoloģijas fakultāte 1. kurss Programmas izstrāde Java II vidē Inversās matricas aprēķināšana Izstrādāja: Pārbaudīja: Pieņēma: ANOTĀCIJA Studiju darba pārskatu veido 10 nodaļas ar bibliogrāfisko sarakstu, programmas pirmtekstu, diviem attēliem un vienu tabulu. Pārskatā dota Inversās matricas definīcija, aplūkots uzdevuma risinājums – ievadīto skaitļu pārbaude inversās matricas aprēķināšanā. Ir sniegts uzdevuma risināšanas algoritma apraksts, blokshēma, programmas apraksts un lietotāja ceļvedis. Programma sastādīta algoritmiskajā valodā Java un izpildīta ar Pentium – II 450 un Pentium III datoru operētājsistēmas Windows vidē. SATURS 1. UZDEVUMA NOSTĀDNE 4 1.1. Uzdevumu matemātiskais formulējums 4 1.2. Matemātiskais pamatojums 4 2. VISPĀRĒJAIS KLAŠU APRAKSTS 6 2.1. Basic class (klase) 6 2.2. Getdata class (klase) 6 2.3. Laiks class (klase) 6 2.4. Mate class (klase) 6 2.5. Masivs class (klase) 7 3. ALGORITMA APRAKSTS UN KOPĒJĀ SHĒMA 8 4. PROGRAMMAS APRAKSTS 10 4.1. Lietojumsfēra 10 4.2. Ievaddati 10 4.3. Izvaddati 10 4.4. Moduļu apraksts 10 4.5. Moduļi un faili 10 5. PROGRAMMAS ATKĻŪDOŠANAS KĻŪDU ANALĪZE 12 6. PROGRAMMAS FUNKCIONĒŠANAS KONTROLES PIEMĒRS 13 7. LIETOTĀJA CEĻVEDIS 14 8. SECINĀJUMI 15 9. BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS 16 10. PROGRAMMAS PIRMTEKSTS 17 10.1. Getdata.class 17 10.2. Laiks.class 17 10.3. Basic.class 18 10.4. Mate.class 18 10.5. Masivs.class 20 1. UZDEVUMA NOSTĀDNE ... Read more...

Formas

Praktiskajā darbā tika aprakstīta pielietotā datu bāze, ka arī tika paskaidroti dažādi formu veidi un tika doti šo veidu praktiskie piemēri. Darbā tika izklāsta visa nepieciešama informācija lai izveidotu dažādus pēc savas būtības formas ar visdažādākajiem elementiem.. Darbā tika lietota Microsoft Access 2000 DBVS. Darba izstrādes gaitā tika izveidota datu bāze, ka arī lietojumsfēra ērtai datu apstrādei formu veidā un tas viss tika pēc soļiem aprakstīts un paskaidrots ar grafiskiem attēlojumiem. Praktiskā darba pārskata apjoms: 21 lpp. izklāsta teksta, 26 attēli un literatūras saraksts.

datu bāzes struktūru definēšana

Praktiskajā darbā ir aprakstīti visi datu bāzes datu tipi, ka arī lauku, saišu un tabulu īpašības un tika doti šo tipu praktiskie piemēri. Darbā dota visa nepieciešama informācija lai izveidotu savu datu bāzi ar pamatelementiem. Darbā tika lietota Microsoft Access 2000 DBVS. Darba izstrādes gaitā tika izveidota datu bāze un tas viss pēc soļiem tika aprakstīts un paskaidrots ar grafiskiem attēlojumiem. Praktiskā darba pārskata apjoms: 16. lpp. izklāsta teksta, 15 attēli un literatūras saraksts.

datori

Dators Core 2 Quad, Intel jaudīgāko procesoru saimes dators ar augstas veiktspējas komplektāciju plašam pielietojuma spektram. Intel jaunākās paaudzes tehnoloģiju datori ar izcilu stabilitātes un veiktspējas attiecību. Paredzēti prasīgiem lietotājiem, kas vēlas mūsdienīgu, jaudīgu datoru ar maksimālām paplašināšanas iespējām. Biroja datori ar Intel Celeron procesoru un jaunāko tehnoloģiju DDRII atmiņu. Paredzēti ikdienas biroja lietojumam. Multimediju darba stacijas profesionāliem grafikas, audio/video apstrādes, CAD dizaina darbiem. Radīti maksimālai laika