Why should I study English?

Untitled Why should I study English? Nowdays, English is very important to learn. It's now recognized as a universal language. So this is the reason why I should learn it. If in the future, I should be working abroad, such as in Great Britain or t

Sinonīmi/antonīmi

Untitled 16. uzdevums (153. lpp) Antonīmi: Saule - Mēness; prātīgums - vieglums; iņ - jaņ; vīrišķais - sievišķais; prātīgais - liriskais. Šajā gdījumā, antonīmi izceļ pretstatu atšķirību

Latvijas baltu izcelsme

Jau ar 1500.-400.g.p.m.ē. bronzas laikmetā arheoloģiskajos izrakumos atrada interesantu pierādījumu tam, ka te ir kāds bijis. Kā parāda arheoloģiskie izrakumi senbalti ir apdzīvojuši lielu teritoriju, kura stiepjas no Vislas un Pripetes upēm līdz Maskavai un Okai. Latviešu valoda

The history of the US till 17th century

The history of the US till 17th century The history of the US till 17th century can be divided into two parts: 1.) Americans life before Europeans explorers; 2.) and life in America after its discovering. 1. The first Americans who lived in the America were called Amerindians. We can call

The problems of oral translation

PROBLEMS OF ORAL TRANSLATION Course paper CONTENTS INTRODUCTION 1 CHAPTER I. TRANSLATION IS A MEANS OF INTERLINGUAL COMMUNICATION 1.1.TRANSLATION THEORY 1.2A BRIEF HISTORY OF TRANSLATION 1.3. MAIN TYPES OF TRANSLATION CHAPTER II. CHARACTERISTIC F

Traveling in the U.S. Washington DC

SPEECH FOR PRESENTATION WASHINGTON DC Introduction Hello everybody. Now I want to present you my work called Traveling in the U.S.: Washington DC. So… Slide 2. Planning a tour I am planning to go to the Washington on January 16. My trip will be three days long there. I will use a plane

Visiting New York City

SPEACH FOR PRESENTATION THEME: VISITING NEW YORK CITY Slide 2. Planning the traveling  Instead of three days I include in my journey five days because I will visit nothing in arrival day and flying out day. In first case I will be very tired, in second case I will have to prepare for fly

Intas Freimanes ieguldījums latviešu valodniecībā

SATURS IEVADS....................................................................................................................3 1. Intas Freimanes dzīves apraksts............................................................................5 2. Nozīmīgāko publikāciju saraksts.............

American West. The Rocky Mountain Region

SPEECH FOR PRESENTATION: AMERICAN WEST. THE ROCKY MOUNTAIN REGION Introduction Now I will show you my presentation about the American West, the Rocky Mountain Region. Slide 2. Introduction The Rockies are among the earth’s youngest mountains. Because they are young, they are not worn

cilvēks un valoda

Cilvēks un valoda Jau no pirmā momenta, kad uz zemes radās dzīvība, dzīvās būtnes mēģināja sazināties savā starpā, pastāstīt vajadzīgo informāciju. Protams, pirmatnējā valoda nebija līdzīga mūsdienu valodai. Pirmatnējie cilvēki saziņai izmantoja žestus, skaņas, vēlāk mēģināja izstāstīt ar zīmējumu palīdzību. No tā brīža pagāja daudzi gadu tūkstoši, valoda kļuva tāda, kāda tā ir tagad, ar kuras palīdzību mēs sazināmies tagad. Kāpēc valoda ir tik svarīga? Pirmkārt, tā ir vajadzīga, lai sazinātos ikdienā, izstāstīt vajadzīgo informāciju. Otrkārt, valoda ir ļoti svarīga arī cilvēces attīstībā. Ja pirmā valoda sastāvēja tikai no dažiem vārdiem, kas biji nepieciešami, lai izstāstītu tikai pašas svarīgākās, nepieciešamākās lietas, tad tagad valodā ir ļoti liels dažādu vārdu daudzums. Attīstoties cilvēcei, bija vajadzīgi arī jauni vārdi, kas raksturotu katru jaunu lietu, parādību. Tagad katrai lietai, īpašībai un parādībai ir savs nosaukums, bet attīstoties pasaulei, parādās jaunas lietas, tāpēc laiku pa laikam mūsu valodā tiek ieviesti jauni vārdi, kuri pēc laika kļūst par mūsu ikdienas valodas sastāvdaļu. Tagad mēs nepievēršam uzmanību tiem vārdiem, kurus lietojam, bet, ja iedomājamies, ka pēkšņi mūsu valodas vairs nebūtu, diez vai mūsdienu cilvēki varētu sazināties, saprast viens otru. Valoda ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, bez kuras pašlaik vairs nevaram iedomāties savu dzīvi. Varētu teikt, ka ... Read more...