ieskaitiitee

Untitled Datora galvenās sastāvdaļas Visu datora tehnisko nodrošinājumu vizuāli nosacīti var iedalīt 3 daļās: sistēmas bloks (informācijas apstrādes un glabāšanas ierīces); ievadierīces;

1905. gada revolūcija

1905. gada revolūcija jeb Piektā gada revolūcija. Vispār revolūcija sākās Pēterburga ar pilsoņu nemieru, bet Latvijas teritorijā tā sākās 1905. gada 13. janvārī ar gājienu Daugavas krastmalā. Latvijā tā bija vērsta pret carisma ekonomisko, politisko un nacionālo politiku. Viens

jaunā strāva

Jaunā strāva Jaunā strāva bija latviešu demokrātiskās inteliģences grupa 19. gadsimta beigās, kas izplatīja jaunu virzienu domāšanā un pasaules uztverē. Mosties, mosties reiz, svabadais gars, Celies un salauzi kalpības spaidus, Atpestī cietējus, klusini vaidus - Mosties reiz

Ernests Johans Bīrons

Untitled Intervija ar Ernestu Johanu Bīronu Kad Jūs esat dzimis? Es esmu dzimis 1690. gadā Kalnciema muižas īpašnieka ģimenē. Kad Jūs iestājāties Annas Ivanovnas dienestā? Man šķiet, k

Dilemmas Latvijas vēsturē: holokausts

Dilemmas Latvijas vēsturē: holokausts. Holokausts ir viens no smagākajiem un sāpīgākajiem jautājumiem 20. gs. vēsturē, kurš ir saistīts ar Otro pasaules karu, ar nacistiskās Vācijas okupācijas laiku. Tāpat kā daudzās citās Eiropas valstīs, arī Latvijā tika īstenots nacistisk

1.pasaules kars

Pirmais pasaules karš, pazīstams arī kā Lielais Karš, Nāciju karš un Karš, kas izbeigs visus karus, bija vispasaules konflikts, kas ilga no 1914. līdz 1918. gadam. Karš notika starp Sabiedrotajiem Antantes vadībā vienā pusē un Centrālajām lielvalstīm otrā pusē. Neviens cits iepri