Jaunlatviešu kustība

Jaunlatviešu kustība Uzlabojoties zemnieku saimnieciskajam stāvoklim, mainoties sociālajiem apstākļiem un pieaugot izglītības līmenim, cēlās latviešu zemnieku pašapziņa un radās savas tautības apziņa. Ierastās pazemības vietā arvien biežāk kungi sastapās ar vienkāršās ta

1905.gada revolūcija

REVOLŪCIJAS CĒLOŅI 1904. g. visā Krievijā nobrieda revolūcionāra situācija. Neveiksmīgais un nepopulārais krievu-japāņu karš (1904-1905) saasināja sociālās pretrunas un veicināja polītisko nemieru pret cara patvaldību. Rūpniecības centros, sevišķi Pēterburgā un Maskavā,

1905.gada revolūcija Krievijā un Latvijā

1905.gada revolūcija Krievijā un Latvijā. 20. gadsimta sākumā veidojās daudzas revolucionārās kustības. Lielākā revolūcija notika Krievijā. Sakāve krievu - japāņu karā, neatrisinātais zemes jautājums, strādnieku nežēlīgā ekspluatācija un viņu beztiesīgais stāvoklis, as

Latvijas ekonomika 21.gs. priekšvakarā

Referāts ekonomikā Latvijas ekonomika 21. Gadsimta priekšvakarā. Pirms daudziem gadiem Mārgareta Tečere un citi neoliberāļi paziņoja, ka tirgus ekonomika guvusi pārliecinošu uzvaru cīņā pret kolektīvisma jēdzienu. Kā neveiksmīgi izteicās Tečeres kundze:

Latvijas kultūras saglabāšana ASV

Ievads 1998. gada augustā, divas nedēļas atrodoties kopā ar ASV latviešiem, pavisam reāli iejūtoties trimdas latviešu vidē un aprakstot viņu ceļojumu pa savu senču zemi – Latviju, radās neliels izbrīns par to, kā gan latvietis tūkstošiem kilometru attālumā no Latvijas var sev

Latvija 1918.-1920.g.

Saturs Titillapa ……………………………………………………… … 1 Saturs ……………………………………………………… . 2 Ievads …………………………………………………… … … 3 Pirmā pasaules kara posts Latvijā ……