Pirma Pasaules kara posms

Pašas pirmās kara darbības notika tālu no Eiropas – Āfrikā un Klusajā okeānā. Franču un Britu impērijas (šajās cīņās aktīvi piedalījās arī Jaunzēlande un Austrālija) jau dažu mēnešu laikā okupēja visas Vācijas teritorijas Klusajā okeānā. Āfrikas teritorijā neliela mēroga cīņas turpinājās visa kara laikā. Nesaprašanās starp Vāciju un Austroungāriju lika Austroungārijai neplānoti sadalīt savu militāro spēku divās daļās, lai satiktu Krievijas armiju no ziemeļiem. Serbu armija, kas nāca no valsts dienvidiem, satika Austrijas armiju Ceras cīņā 1914. gada 12. augstā. Serbi ātri ieņēma aizsardzības pozīcijas pret Austroungāriju. Pirmais uzbrukums notika 16. augustā un ilga līdz 21. augustam. Smagās nakts cīņās serbu vadonis Stepa Stepanovičs noturēja serbu aizsardzības līniju. Austrieši atkāpās pāri Danubes upei, ciešot 21’000 cilvēku lielus zaudējumus pret 16’000 serbu zaudējumiem. Šī bija pirmā lielā Antantes uzvara. Austroungārija nespēja veikt savu galveno kara mērķi – Serbijas iznīcināšanu, un kļuva skaidrs, ka Vācijai vajadzēs sadalīt savus spēkus karam divās frontēs. Vācija mēģināja īstenot Šlīfena plānu, kurš paredzēja ātri likvidēt Francijas pretošanos un tad apgriezties, lai cīnīties ar lēni mobilizējošos Krievijas armiju. Vācijas plāni paredzēja uzbrukt Francijai no ziemeļiem. Šādam nolūkam vajadzētu virzīties caur Beļģiju. Sākumā Vācija prasīja šķērsošanas tiesības, lai Beļģija ļauj militārajam spēkam iziet caur tās teritoriju. Par to ... Read more...

Ulmaņlaiki

Es izvēlējos rakstīt par Kārļa Ulmaņa laikiem zalta laikiem. Uzskatu, ka tiešam šie bija zelta laiki, jo viss mainījās un uzlabojās. Sājā posmā, kad valdīja K. Ulmanis, Latvijā bija nepieciešama vienotība un sapratne cilvēku vidū un Ulmanis bija cilvēks, kas spēja to sarīkot un noturēt. Kārlis Ulmanis bija plaši pazīstms, tāpēc ka no 18 pirmskara Latvijas valdībām viņs līdzdarbojās 12, septiņās būdams Ministru prezidens, bet piecās ministrs. Vienmēr mūsdienu cilvēkiem ir bijis grūti saprast, kāpēc Kārlis Ulmanis ir tik populārs starp trimdas latviešiem, kas baudījuši demokrātisko sistēmu labumus. Varbūt tas norāda uz to, cik veiksmīgs bijis Ulmaņa personības kults. Valstī viss mainījas un tapa pavisam citāds nekā bija līdz šim. Valsts ekonomika bija sagrauta, bet Ulmanis centās panākt, lai Latvija atkal būtu ekonomiski augstākā līmeni, nevis pedējas vietās. Kārlis Ulmanis uzskatīja, ka valstī ir nepieciešamas kameras un tika izveidotas jaunas. Kā pirmo 1934.gada 21.decembrī nodibinja Tirzneicības un rūpniecības kameru, kuras uzdevums bija pārstāvēt šīs nozares. Nedaudz vēlāk 1935.gada 29.martā dibināja Lauksaimniecības kameru, bet darba kameru dibināja 1935.gada 30.decembrī. Kultūras un brīvo profesiju nozarēs nodibināja divas kameras Rakstu un mākslas kameru un Profesiju kameru 1938.gada 5.maijā. Šīs kameras darbojās likumprojektu izstrādāšanā un tām pakļauto nozaru darba regulēšanā. Īpašu nozīmi K.Ulmanis pievērsa ... Read more...

Lugas fragmenta analīze – L. Stumbre “Sarkanmatainais kalps”

Noderēs tieši tev, ja vēlies analizēt lugu. Tiek analizēts Leldes Stumbres fragments no lugas "Sarkanmatianais kalps", kas iekļauts kopā ar analīzi, tā kā, ja vēlies vienkārši uzzināt pēc kādas sistēmas ir jāanalizē luga, tad vari ņemt šo darbu kā paraugu. Lugas analīzes nosacījuma jautājumi ir tādi paši, kādi bija 2005. gada eksāmenā latviešu valodā un literatūrā 12. klasei - tātad standarts pēc kā analizē lugu. .

Arhitektūras stili un to iezīmes

Koka Rīga!. Rīga sastopamie arhitektūras stili, to rašanās secība: romanika; gotika; Renesanse / Manierisms; baroks; klasicisms; dzīvojamās ēkas Vecrīgā; Historisms / Konkrētā vēsturiskā stila atdarinājumi; eklektisms / dažādu vēsturisko stilu elementu atdarinājums, tos apvienojot; jūgendstils; nacionālais romantisms; Art Deco / Art Deko. Ieverojamākās koka celtnes Rīgā: Baroks / 18. gs. 2. puse /; klasicisms / 19. gs. 1. puse /; historisms koka arhitektūrā; eklektisms koka arhitektūrā; sveiciešu stils; jūgendstils koka arhitektūrā. Nacionālais romantisms koka arhitektūrā: vēsturisko koka ēku rajoni Rīgā. Arhitektūras stilu izveidošanās: romānika (XI. - XII. gs.); gotika (XIII. - XV. gs.). Renesanse: baroks (XVI - XVIII gs.); klasicisms. Eklektisms (Vairāku vēsturisko stilu elementu atdarinājums, tos apvienojot). Jūgendstils: nacionālais romantisms. Informācija par dažādām celtnēm un to arhitektoniskajiem stiliem. Doma baznīca, Sv. Jēkaba baznīca. Sv. Jana luteriešu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām. Reformātu baznīcas un dzivojamo ēku komplekss. Dannenšterna nams.