darbs

Darbs: Darbs: analīzei un pielietošanai. Tāpēc šajā vecumā ir būtiski nostiprināt pusaudžos vajadzību meklēt un izmantot dažādus informācijas avotus un resursus, lai nostiprinātu izziņas interes kā stabilu piera

Bērns pusaudzis. Vecāku attieksme pret to

Bērns- pusaudzis. Vecāku attieksme pret to... Tieši šis temats man šķita vispiemērotākais, lai par to uzrakstītu maziņu aprakstu, jo mūsdienās izskaidrot bērnam attiecības ģimenē, un pastāstīt par ģimeni kā tādu ir ļoti svarīgi, jo no tā var būt atkarīga visa tālākā

Izglītības socioloģiskie aspekti

IEVADS. Šim darbam ir meklējuma raksturs. Latviski šāds materiāls līdz šim ir bijis pieejams izkaisītā veidā. Tā galvenā virzība iecerēta kā pedagoģijas teorijas un prakses saistības atspoguļošana ar tādu zinātni kā socioloģija un konspektīva, apkopojoša materiāla rad

Skolas vadības funkcijas

Satura rādītājs Ievads 3 1. Skolas vadības funkcijas mūsdienu izpratnē 5 1.1. Analīze 5 1.2. Vadības lēmumu pieņemšana (plānošana) 8 1.3. Organizācija 12 1.4. Kontrole 14 1.5. Regulēšana, koriģēšana, stimulēšana 17 2. Citas versijas par vadības funkcijām 19 Nobeigum

Personība un socializācija

Ievads Mūsdienās liela loma tiek piešķirta cilvēkam un viņa kā indivīda eksistencei sabiedrībā. Cilvēka spēju integrēties sabiedrībā nosaka viss viņa personības īpašību kopums, pie kura veidōšanās svarīga vieta ierādāma skolai. Skolā veidojas bērna dzīvē pirmā komun

Methods of teaching speech

Contents Introduction Chapter I. Theoretical foundations of teaching speaking pupils of junior form 1.1 The most common difficulties in auding and speaking 1.2 Psychological characteristics of speech 1.3 Linguistic characteristics of speech 1.4 Prepared and unprepared speech 1.5. Mist

Mācīšanas un audzināšanas problēmas

SATURS IEVADS..........................................................................................................................................2 1. Mācīšanas un audzināšanas būtība pedagoģiskajā procesā.........................................................3 2. Ieskats probl

Children education

STRUCTURE INTRODUCTION 1. What is the education of children? 2. Why there are difficulties between parents and their children? 3. Some advices for parents 4. Results of the questionnaire 5. The resume of the questionnaire ABSTACT LITERATURE INTRODUCTION Time goes forwards, but

Mācību valodas loma izglītības ieguvē

Mācību valodas loma izglītības ieguvē Valoda ir ne tikai labākais un cilvēku atzītākais saskarsmes līdzeklis, valoda ir arī nācijas kultūras daļa, kas atspoguļo atsevišķas tautas kultūras bagātību. Ar valodas palīdzību mēs varam izteikt savas jūtas, emocijas, pārliecinā