Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzība

Atkritumi

Saturs.

Ievads
1. Atkritumu ietekme uz vidi
2. Atkritumu samazināšana iespējamie varianti
3. Bīstamie atkritumi
4. Atkritumu saimniecība
Secinājumi
Izmantotā literatūra

Ievads
Mūsuprāt, atkritumi kļūs par 21. gs. vienu no nopietnākajām problēmām. Šī probl

Ekoloģija

Ekoloģija- bioloģijas nozare, kas pēta dzīvo organismu un vides savstarpējās attiecības. Terminu ekoloģija 1868. gadā ieviesa vācu zinātnieks Ernsts Hekels. Mūsu dienās šī zinātnes nozare ir ļoti aktuāla, jo tā risina ar vides piesārņojumu un vides resursu izmantošanu saistīt

заповедник Грини.

Грини (Grini), заповедник, расположен в Лиепайском районе Латвии, на берегу Балтийского моря.
Заповедник основан в 1936 году, с целью сохранить вересково осоковый сосня

Pazemes ūdeņu piesārņojuma novēršana

Rēzeknes Augstskola
Inženieru fakultāte
Datorzinātņu un matemātikas katedra

VIDES AIZSARDZĪBAS PAMATI

Referāts
Pazemes ūdeņu piesārņojuma novēršana

Autors
Dienas nodaļas
Inženiera programmētāja specialitātes
3.kursa studente
*****************
St. **********

Scroll to Top