Atkritumi

Saturs. Ievads 1. Atkritumu ietekme uz vidi 2. Atkritumu samazināšana iespējamie varianti 3. Bīstamie atkritumi 4. Atkritumu saimniecība Secinājumi Izmantotā literatūra Ievads Mūsuprāt, atkritumi kļūs par 21. gs. vienu no nopietnākajām problēmām. Šī probl

Ekoloģija

Ekoloģija- bioloģijas nozare, kas pēta dzīvo organismu un vides savstarpējās attiecības. Terminu ekoloģija 1868. gadā ieviesa vācu zinātnieks Ernsts Hekels. Mūsu dienās šī zinātnes nozare ir ļoti aktuāla, jo tā risina ar vides piesārņojumu un vides resursu izmantošanu saistīt

заповедник Грини.

Грини (Grini), заповедник, расположен в Лиепайском районе Латвии, на берегу Балтийского моря. Заповедник основан в 1936 году, с целью сохранить вересково осоковый сосня

Pazemes ūdeņu piesārņojuma novēršana

Rēzeknes Augstskola Inženieru fakultāte Datorzinātņu un matemātikas katedra VIDES AIZSARDZĪBAS PAMATI Referāts Pazemes ūdeņu piesārņojuma novēršana Autors Dienas nodaļas Inženiera programmētāja specialitātes 3.kursa studente ***************** St. **********