Ierēdņa ētikas pamatsaistības

Jebkurai profesionālai ētikai ir savs kodekss (programma), kas ietver būtiskas saistības, kuras jāievēro, lai iespējami labāk noritētu profesionālā darbība un lai tā būtu jēgpilna un produktīva. Arī ierēdņa ētika piedāvā pamatsaistības, kuru apzināšanās un ievērošana kalpo par vienu no profesionālās attīstības kritērijiem. Tās ievērošana kalpo par vienu no profesionālās attīstības kritērijiem. Tās veido elementāru normu kopumu un ir ievērojamas gan lēmumu izstrādē un pieņemšanā, gan rīcības izvēlē, gan interešu konfliktsituācijās, gan attiecībās ar cilvēkiem.

Ētika filmā “Sātana advokāts”

Šī filma, kas uzņemta 20. gadsimta beigās, spilgti pārspīlētā veidā parāda mūsdienu pasaules vērtību degradāciju, cilvēka vājumu, nespēju pretoties sabiedrībā iestrādātiem uzvedības modeļiem. Visai filmai cauri vijas reliģiskas tēmas, kas izgreznotas ar nepārprotami skaidriem reliģiskiem simboliem. Neskatoties uz to, uzpeld daudz vispārīgu ētisku problēmu un risinājumu, kas nebūt nebūtu jāsaista ar Bībeli un reliģiju, cik nu tas vispār iespējams Rietumu pasaulē.