Indijas etniskās grupas

Indija ir otra lielākā valsts pasaulē pēc iedzivotāju skaita. Tajā dzīvo 1,17 miljardi iedzivotāji, kas ir 17% no visas pasaules iedzīvotāju skaita. Gandrīz 70% indiešu mīt lauku apvidos, lai gan pārcelšanās uz lielākām pilsētām pēdējās desmitgadēs ir novedusi pie dramatiska

Nāvessods

Nāvessods Nāvessods Rietumu civilizācijā, kura pēdējos 500 gadus ekonomiski un politiski dominē pasaulē, un uzspiež savu vērtību skalu visām pārējām kultūrām, nāvessodu aplūko no divu teoriju - utilitārisma un retribut

Darbs un tērps

Darbs un tērps Uzticīgu attiecību veidošana starp partneriem ir viens no svarīgākajiem jebkuras organizācijas uzdevumiem. Mūsdienās ļoti liela nozīme ir arī apkalpošanas kultūrai, psiholoģiskajai kompetencei, kā arī ētiskajiem un tikumiskajiem aspektiem. Cilvēka apģērbs ir

Sirdsapziņa

1. VENTSPILS AUGSTSKOLA 2. EKONOMIKAS UN PĀRVALDĪBAS FAKULTĀTE 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. REFERĀTS – TULKOJUMS PĀRVALDĪBAS ĒTIKĀ 11. 12. SIRDSAPZIŅA 13. 14. 15. 16. 17. 18. EPF 3. KURSA STUDENTS 19. DZINTARS LĪNIS 20. 21. 22. 23.

Ierēdņa ētikas pamatsaistības

Jebkurai profesionālai ētikai ir savs kodekss (programma), kas ietver būtiskas saistības, kuras jāievēro, lai iespējami labāk noritētu profesionālā darbība un lai tā būtu jēgpilna un produktīva. Arī ierēdņa ētika piedāvā pamatsaistības, kuru apzināšanās un ievērošana kalpo par vienu no profesionālās attīstības kritērijiem. Tās ievērošana kalpo par vienu no profesionālās attīstības kritērijiem. Tās veido elementāru normu kopumu un ir ievērojamas gan lēmumu izstrādē un pieņemšanā, gan rīcības izvēlē, gan interešu konfliktsituācijās, gan attiecībās ar cilvēkiem.

Ētika filmā “Sātana advokāts”

Šī filma, kas uzņemta 20. gadsimta beigās, spilgti pārspīlētā veidā parāda mūsdienu pasaules vērtību degradāciju, cilvēka vājumu, nespēju pretoties sabiedrībā iestrādātiem uzvedības modeļiem. Visai filmai cauri vijas reliģiskas tēmas, kas izgreznotas ar nepārprotami skaidriem reliģiskiem simboliem. Neskatoties uz to, uzpeld daudz vispārīgu ētisku problēmu un risinājumu, kas nebūt nebūtu jāsaista ar Bībeli un reliģiju, cik nu tas vispār iespējams Rietumu pasaulē.

Briviba un atbildiba, veicot profesionalo pienakumu

Brīvība un atbildība pirmajā brīdī šķiet absolūti nesavienojumi pretstati kā horizonts un vertikāle. Atbildība uzliek pienākumu par jebkādām sekām – rezultātu. Brīvība – no vienas puses, liekas neierobežota – varu darīt ko vēlos, bet no otras puses par rezultātu pašai jāuzņemas atbildība. Tad rodas jautājums – kas tā par brīvību, ja jāuzņemas atbildība?