Indijas etniskās grupas

Indija ir otra lielākā valsts pasaulē pēc iedzivotāju skaita. Tajā dzīvo 1,17 miljardi iedzivotāji, kas ir 17% no visas pasaules iedzīvotāju skaita. Gandrīz 70% indiešu mīt lauku apvidos, lai gan pārcelšanās uz lielākām pilsētām pēdējās desmitgadēs ir novedusi pie dramatiska valsts pilsētu iedzivotāju skaita pieauguma. Pēc manām domām indieši pēc kādiem 10 – 20 gadiem būs izceļojuši pa visu pasauli, jo visa Indija būs vienkārši pārpildīta.
Indija ir dzimtene divām galvenajām valodu saimēm: indoeiropiešu (tajā runā apmēram 74% iedzīvotāju) un dravīdu (runā apmēram 24%) Indijas iedzīvotāju, taču ir arī austroaziātu un mundru grupiņa kurā runā niecīga daļā iedzīvotāju (aptuveni 3%). Citas valodas, kurās runā Indijā, nāk no austro-aziātiskajām un timetas-birmas valodu saimēm. Hindi, ar vislielāko skaitu runājošo, ir savienības oficiālā valoda. Esmu uzzinājis kas Indija ir dzimtene divām pasaules valodu grupām indoeiropiešu samei un darvīdu samei, priekš manis tas ir , kas jauns un interesants.
Biznesā un pārvaldē plaši tiek izmantota angļu valoda un tai ir “papildus oficiālās valodas” statuss, kas ir svarīgi arī izglītībā. Bez tam, katram štatam un savienības teritorijai ir sava oficiālā valoda un konstitūcijā sevišķi atzīmēta 21 cita valoda. Manuprāt, tas ir ļoti labi ka Indijā tiek izmantota angļu valoda kā viena no oficiālajām valodām valstī. Indijā ir 1652 dialekti. Un tas ir ļoti daudz. Es varu tikai apbrīnot Indijas valodprasmi un dažādību.
Aptuveni 800 miljoni jeb (aptuveni 80%) indiešu ir hinduisti. Indijā mīt arī musulmaņi aptuveni (13%) , kristieši ap (2%), sikhi apmēram (2%), budistim džainisti, ebreji, zoroastieši un citas reliģijas. Indijā ir trešais lielākais musulmaņu skaits pasaulē un visvairāk musulmaņu, kas dzīvo ne musulmaniskā valstī. Redzu ka pārsvarā Indijā dzīvo ļoti daudz hinduistu pārstāvji un nebrīnos par musulmaņu daudzumu valstī. Es uzskatu, indiešu tradīcijas ir līdzīgas musulmaņu tradīcijām, tāpēc Indijāiespējams dzīvo tik daudz musulmaņu.
Rakstot šo eseju par Indijas etniskajām grupām, esmu ieguvis ļoti daudz, jo uzzināju ko jaunu. Izpētot visus avotus esmu pārsteigts par Indijas valodu klāstu, jo biju šokēts jau par tūkstoš pāri dialektiem. Pēc manām domām Indija ir interesanta valsts par kuru var stāstīt un stāstīt.