Ekonomika MIKRO

Ekonomika MIKRO

Stratēģijas novertēšana

Mēs zinām, ka uzņēmējdarbības pamatā, lai to varētu uzsākt, ir jābūt idejai, kura tālāk pārveidojas organizācijas vīzijā, misijā un mērķos un to visu saucam par organizācijas stratēģiju. Stratēģiju var iedalīt 3 formulējumos. Stratēģija ir tā ar kuras palīdzību organi

Nodokļi, nodokļu politika

Ievads.

Šis referāts ir par nodokļiem, jā par nodokļiem. Par to kas un kādi ir mūsu nodokļi, par to kā tiek tērēta mūsu nauda, par to kas ir valsts ieņēmumu dienests un arī par nodevām. Šis referāts ir tieši saistīts ar nodokļiem un domāts ekonomikai.

Saturs.

Sākum

Motivēšana kā vadības funkcija

SATURS

Ievads 3
1. Motivācija un motivēšana 4
1.1. Pamatapgalvojumi par motivāciju un motivēšanu 4
1.2. Motivēšana un tās nozīme vadīšanā 5
2. Motivācijas teorijas 6
2.1. Vajadzību teorija 6
2.1.1. Maslova vajadzību hierarhija. 7
2.1.2. K.Alderfera ERG teorija. 7
2.1.3

Personāla funkcijas uzņēmumā

Personāla Funkcijas Uzņēmumā

SATURS

SATURS 2
Ievads. 3
Organizācijas veiksme 4
Veiksmi vērtē pēc tā: 4
Vadības faktori, kas nosaka organizācijas veiksmi. 4
Cilvēku faktori, kas nosaka organizācijas veiksmi. 4
Pievienotā vērtība. 6
Uzņēmuma sal

Uzņēmējdarbības atrašnās vietas izvēle

Uzņēmējdarbības atrašnās vietas izvēle

Atrašanās vietas izvēle ir ļoti svarīgs jautājums. Tāpat kā uzņēmuma tiesiskās formas un uzņēmuma apvienošanās formas izvēle nosaka to kāda būs tā uzbūve. Lēmumam par atrašanās vietas izvēli

Scroll to Top