Iekšēja finansešana

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS:

Madonas pilsētas domes

29.10.2004.