If Latvia

f insurance is the leading property and casualty insurance company in Nordic region If concern was established in 1999 by joining together the Scandinavian companies Skandia and Storebrand. In February 2002, Sampo P&C joined to the concern. P

SIA “3J foto” biznesa plāns

  Satura rādītājs 1. Plāna kopsavilkums 4 2. Uzņēmuma apraksts 5 2.1. Pamatinformācija par uzņēmumu 5 2.2. Nozares apraksts 6 2.3. Uzņēmuma biznesa koncepcija un mērķi 6 3. Produkcija un pakalpojumi 7 4. Tirgus analīze 9 4.1. Mērķa tirgus 9 4.2. Tirgus segmentācija

“Nodokļu sistēmas salīdzināšana Baltijas valstīs”

Saturs SATURS 1 IEVADS 2 1. NODOKĻU SISTĒMA LATVIJĀ 4 1.1. LR NODOKĻU MAKSĀTĀJI UN TO PIENĀKUMI 4 1.1.1. Nodokļu maksātāju pienākumi 5 1.2. LR NOTEIKTIE NODOKĻI 8 1.3. IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS 8 1.4. UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS 12 1.5. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS 13 1.6. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS 16 1.7. AKCĪZES NODOKLIS 18 1.8. DABAS RESURSU NODOKLIS 23 1.9. IZLOŽU UN AZARTSPĒĻU NODOKLIS 24 1.10. VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS 24 2. NODOKĻU SISTĒMA LIETUVĀ 26 2.1. NODOKĻI UN TO MAKSĀTĀJI 27 2.2. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS 27 2.3. SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSA 31 2.4. VALSTS DABAS RESURSU NODOKLIS 31 2.5. ZEMES NODOKLIS 32 2.6. AKCĪZES NODOKLIS 33 2.7. IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMU NODOKLIS 34 2.8. UZŅĒMUMA IENĀKUMU NODOKLIS 37 2.9. VALSTS NODOKĻU INSPEKCIJAS DARBĪBA LIETUVAS REPUBLIKĀ 38 2.9.1. Vietējās nodokļu administrācijas darba organizēšana 39 2.9.2. Nodokļu inspektoru tiesības un pienākumi 39 3. NODOKĻU SISTĒMA IGAUNIJĀ 41 3.1. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS 42 3.2. SOCIĀLAIS NODOKLIS 43 3.3.ZEMES NODOKLIS 44 3.4. AZARTSPĒĻU NODOKLIS 45 3.5. AKCĪZES NODOKLIS 46 3.6. IENĀKUMU NODOKLIS 49 3.6.1. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 50 3.6.2. Uzņēmumu ienākumu nodoklis 51 4. NODOKĻU SISTĒMU SALĪDZINĀŠANA 53 4.1. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA SALĪDZINĀJUMS 54 4.2. UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA SALĪDZINĀJUMS 56 4.3. ZEMES NODOKĻA (NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA) SALĪDZINĀJUMS ... Read more...