Riga Technical University

RIGA POLYTECHNIC The history of Riga Technical University dates back to 14 October 1862 with the establishment of the Riga Polytechnic (RP), which was the first multi-branch technical tertiary education establishment in the former Russian Empire. The RP was established follow

Tu zini, kur tu gribi mācīties!

Mūsdienās jauniešu vidū aktuāls jautājums ir par mācību turpināšanu pēc vidusskolas absolvēšanas, kā arī par zināšanu papildināšanu un jaunu profesiju apgūšanu savas karjeras veidošanas ceļā. Jauniem cilvēkiem, „svaigi” beigušiem vidusskolu, visas durvis ir vaļā un ac

vecumposmu īpašības

Gan zēniem, gan metenēm novērojama idenstiska spēka dinamika Gan zēniem, gan metenēm novērojama idenstiska spēka dinamika. Spilgti sāk izpausties individuālās psiholoģiskās īpatnības, kad skolēniem rodas interese par savu personību

izglītojošs fiziskā sagatavotība

Gan zēniem, gan metenēm novērojama idenstiska spēka dinamika Gan zēniem, gan metenēm novērojama idenstiska spēka dinamika. Spilgti sāk izpausties individuālās psiholoģiskās īpatnības, kad skolēniem rodas interese par savu personību

izglītojošā fiziskā sagatavotība

Gan zēniem, gan metenēm novērojama idenstiska spēka dinamika. Spilgti sāk izpausties individuālās psiholoģiskās īpatnības, kad skolēniem rodas interese par savu personību un uzvedību, rodas vēlme salīdzināt sevi ar citiem, izprast savus pārdzīvojumus. Šim vecumam raksturīgs d

izglitojošā veselība

Gan zēniem, gan metenēm novērojama idenstiska spēka dinamika. Spilgti sāk izpausties individuālās psiholoģiskās īpatnības, kad skolēniem rodas interese par savu personību un uzvedību, rodas vēlme salīdzināt sevi ar citiem, izprast savus pārdzīvojumus. Šim vecumam raksturīgs d

ābols ir un paliek ābols

Ābols ir un paliek ābols - krāsai nav nozīmes Ābols ir un paliek ābols - krāsai nav nozīmes. Vārdu „labdarība” cilvēki saprot dažādi. Citiem tas nozīmē milzīgu naudas summu ziedošanu dažādām organi

Educational system of Latvia

Educational System of Latvia State Goals For Education The present Government has declared: The intellectual potential of our nation is the main measure of the future real chances to acquire the education that corresponds to his/her abilities, interests and efforts. The geopolitical situation