Lauliibas

Untitled Satura rādītājs Ievads 1.Laulības 2.Šķēršļi laulības noslēgšanai 2.1.Vecuma ierobežojumi 2.2.Rīcībspējas personas 2.3.Radniecība 2.4

Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss

Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa pamatā ir Starptautiskās advokātu asociācijas (The International Bar Association – IBA) 1958.gadā apstiprinātais un vēlāk papildinātais Starptautiskais advokātu ētikas kodekss un 1988.gadā apstiprinātais juristu uzvedības kodekss, kuru noteikumi attiecas uz visiem vienā tiesību sistēmā praktizējošiem advokātiem un juristiem, kā arī uz sadarbību ar citas tiesību sistēmas advokātiem un juristiem vai viņu darbību citā tiesību sistēmā