Lauliibas

Untitled

Satura rādītājs

Ievads

1.Laulības

2.Šķēršļi laulības noslēgšanai

2.1.Vecuma ierobežojumi

2.2.Rīcībspējas personas

2.3.Radniecība

2.4