Tūrisms

Ievads Kopš 1988. gada, kad Latvijā sāka veidoties zemnieku saimniecības, to skaits 1996. gadā ir pārsniedzis 74 tūkstošus. Tāpat darbu turpina arī atsevišķas paju saimniecības. Diemžēl kultūras identitāti, dabas resursus un lauku apvidu izdzīvošanu nopietni apdraud lauksaimnie

Kurzeme

1. KURZEME (KURLAND) Ģeogrāfija. Kurzeme ir kultūrvēsturisks novads Latvijas rietumos, kas aptver Liepājas, Kuldīgas, Ventspils un Talsu rajonu, kā arī Saldus un Tukuma rajona lielāko daļu. Rietumu pusē Kurzeme visgarām piekļaujas Baltijas jūrai, bet ziemeļaus

Maršruts pa Kurzemes skaistākajām vietām

MARŠRUTS PA KURZEMES SKAISTĀKAJĀM VIETĀM Šajā ekskursijā tiek piedāvāta iespēja apskatīt ievērojamākās un skaistākas Kurzemes vietas un apskates objektus. Ceļojuma laikā jūs varēsiet iepazīties ar daudzu pilsētu labākajām īpašībām un uzzināt vispārīgas ziņas par ka

Latvijas rajoni

Ievads 1. Izbizo Liepājas rajonu 2. Aktīvā atpūta 3. Apskates objekti 4. Naktsmītnes 5. Dabas un vēstures vilinājums Secinājumi Avotu un literatūras saraksts Anotācija Annotation Pielikumi Lappuse darba vērtējumam Ievads Liepājas rajons atrodas Baltijas jūras austrumu

Kruīzu piedāvājumu analīze

Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Starptautisko ekonomisko attiecību katedra KURSA DARBS Kruīzu tūrisma piedāvājuma analīze Vadības zinību bakalaura studiju programmas 2.kursa studente Inga Šīmane is06012

Griekija

Ģeogrāfiskais novietojms. Grieķija atrodas krustcelēs starp Eiropu un Āziju, Balkānu pussalas pašos Dienvidos un aizņem apmēram 131 957 km2. Tā ir neregulāras formas pussala. Grieķijas piektā daļa ir salas – apmēram 2 tūkstoši, bet apdzīvotas ne vairāk kā 200. Dienvidrietumos to apskalo Jonijas jūra, dienvidos Vidusjūra, austrumos Egejas jūra.Valsts Ziemeļrietumos tā robežojas ar Albāniju, Ziemeļos ar Maķedoniju, Ziemeļaustrumos ar Bulgāriju un pašos austrumos neliela sauszemes robeža tai ir ar Turciju. Teritorijas ziņā Grieķija ir apmēram 2 reizes lielāka kā Latvija. Grieķijas ģeogrāfiskais novietojums ir ļoti ietekmējis to, kāda Grieķija ir mūsdienās un kāda ir pati grieķu tauta un mentalitāte. Grieķijas ģeoloģiskā uzbūve. Grieķija atrodas uz Eirāzijas plātnes. Šī teritorija atrodas Alpīnā krokojuma tektoniskajā apgabalā. Tā veidojusies apmēram 200 miljonus gadu atpakaļ, un šī krokošanās vēl joprojām turpinās. Austrumu un ziemeļaustrumu daļā kalnus veido paleozoja un mezozoja kristāliskie slānekļi un marmors. Austrumu daļā prekembriju gneisu un granītu atsegumi. Rietumu daļā juras, krīta, paleogēna un neogēna ieži. Grieķija atrodas zemestrīču izplatības rajonā, un tādēļ pastāv iespēja, ka šeit var notikt arī kāda postoša zemestrīce. Postošākā zemestrīce šajā apvidū ir notikusi 1953. gadā, Jonijas salās. Reljefs. Lielāko valsts daļu aizņem nelielie Pinda kalni, augstākā virsotne – Olimps (2917 m) .Valsts teritorijā vērojami lieli ... Read more...