REklaama

Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas uzņēmumam būtu jāveic, lai nodrošinātu veiksmīgai darbībai un uzņēmuma augšupejai nepieciešamos priekšnoteikumus, ir aktīva iedarbošanās uz patērētāju pieprasījuma veidošanos. Par līdzekli šādai darbībai kalpo reklāma, kas Latvijā ir vi

Darba samaksa un darba algas uzskaite

Apraksts: Kvalifikācijas darbs, kurā teorētiski tiek apskatīts viss, kas saistīts ar darba samaksu. Kvalifikācijas darba vadītāja – Gaida Kalniņa. Darbs novērtēts ļoti izcili. Darbs: Tabulu saraksts 3 Ilustrāciju saraksts 4 Saīsinājumu saraksts 5 Anotācija 6 Annotation 7

PVN administrēšanas problēmu analīze

IEVADS 8 1. LATVIJAS REPUBLIKAS NODOKĻU SISTĒMA 10 1.1. Nodokļu būtība un funkcijas 10 1.2. Nodokļu elementi 16 1.3. Efektīvas nodokļu sistēmas pamatprincipi 20 1.4. Valsts nodokļu politika 23 2. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS 26 2.1. Pievienot

xcvn

Apraksts: Optiskie instrumenti. MIKROSKOPS TĀLSKATIS TELESKOPS FOTOAPARāTS KODOSKOPS iss apraksts par katru. Darbs: Optiskie instrumenti. Lai varētu atšķirt aplūkojamā priekšmeta sīkās detaļas, redzes leņķim jābūt pietiekami lielam. Redzes leņķi palielina, novietojot prie

Darba samaksa un tās uzskaite

1. DARBA SAMAKSAS VEIDI 1.1. Darba samaksas vispārējs raksturojums Atalgot darbu var dažādi, pielietojot gan dažādus kritērijus, gan aprēķināšanas metodes. Dažādu darba samaksas veidu, principu un kritēriju kopumu, aprēķināšanas metožu kombinēšanu sauc par darba atalgojuma sis

Latvijas mežizstrāde

Satura rādītājs Satura rādītājs 2 Latvijas mežu politika (mērķi un principi) 5 Meža politikas mērķi 5 Mežs un meža zemes 6 Īpašums uz mežu 6 Ekonomiskie jautājumi 7 Mežs un vide (ekoloģiskie jautājumi) 9 Meža sociālie jautājumi 10 Valsts loma ilgtspējīgas meža aps