REklaama

Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas uzņēmumam būtu jāveic, lai nodrošinātu veiksmīgai darbībai un uzņēmuma augšupejai nepieciešamos priekšnoteikumus, ir aktīva iedarbošanās uz patērētāju pieprasījuma veidošanos. Par līdzekli šādai darbībai kalpo reklāma, kas Latvijā ir visplašāk pielietotā noieta veicināšanas metode. Par cik Latvijā ir ļoti plašs un daudzveidīgs preču un pakalpojumu klāsts, kas nepārtraukti mainās un tiek papildināts ar jauniem produktiem un pakalpojumiem, tad ar reklāmas palīdzību var savlaicīgi informēt pircējus gan par mazpazīstamām un jaunām precēm, gan arī atgādināt par jau es

s
sošajām un visvairāk pieprasītajām precēm. Reklāma arvien vairāk ienāk katra cilvēka dzīvē, jo ne televīzija, radio vai žurnāli vairs nav iedomājami bez reklāmas, jo tā ir kļuvusi par masu mediju galveno ieņēmumu avotu. Reklāmas sfēra ir vislabākais veids masveida auditorijas sasniegšanā. Jo efektīvāka būs reklāma, tad reklāmdevējiem būs iespēja iekarot lielāku tirgus daļu. Tāpēc nemaz nav brīnums, ka visu veidu firmas un politiskās partijas iztērē milzum daudz naudas reklāmai.

Kursa darba mērķis ir atklāt reklāmas žurnālos un televīzijā priekšrocības un tr
r
rūkumus.

Izvirzītā pētījumu mērķa sasniegšanai nepieciešams risināt šādus uzdevumus:

1) atklāt reklāmas būtību, balstoties uz reklāmas klasifikāciju pēc tās mērķiem un veicamajiem uzdevumiem;

2) kopumā iepazīties ar reklāmas veidiem un līdzekļiem, kā arī ar reklāmas līdzekļu klasifikāciju, pievēršot vairāk uzmanības nākamajās nodaļās sīkāk pētāmajiem re
e
eklāmas līdzekļiem – reklāmai žurnālos un televīzijā.

Darba gaitā izmantotas analītiskās salīdzināšanas, grafiskās un statistiskās metodes.

Pirmajā nodaļā tiek apskatītas dažādas reklāmas definīcijas, lai izprastu tās mērķus, uzdevumus, kā arī mazliet apskatīti dažādi reklāmas veidi – TV, prese, radio, kino, āra reklāmas nesēju, tiešā pasta u.c. jaunāko reklāmas līdzekļu priekšrocības un trūkumus.

Otrā nodaļa veltīta konkrēti reklāmai presē, uzsverot, kas ir preses auditorija, kā klasificē žurnālus, lai

Leave a comment