Noliktavu operāciju vadība

Katrs noliktavas darbinieks zin, cik svarīga un nepieciešama ir operaciju vādība : preces plūsmos, pirkumiem, krājumiem, izkārtošanai. Noliktavas operāciju vadība ir ļoti aptvēroša tema, un iekļauj sevī daudz apakštemu un nianses, piemēram transporta operāciju vadība, palīglidzekļu pieejamība, pareizi noformētas atskaites un uzņemuma ražošanas, limeņa paaugstināšanas operācijas.

Transporta izmaksu samazināšanas iespējas

Loģistika - ekonomikas disciplīna, kas, pamatojoties uz loģisku vadīšanas sistēmu, izstrādā metodiku, kā jebkuras sistēmas ietvaros plānot un īstenot informācijas, materiālu, produktu, enerģijas u. c. resursu sagādi, transportēšanu un izvietošanu, lai visaptveroši vadītu, koordinētu un optimizētu apgādes procesu. Tas ir ļoti plašs un visaptverošs novirziens, bet mans mērķis ir analizēt tikai vienu no loģistikas jautājumiem - izmaksu politika, to samazināšana. Mans ieskaites darbs ir saistīts ar izmaksu politiku pārvadājuma uzņēmumā (transporta izmaksu samazināšanas iespējām). Visas transportēšanas izmaksas var iedalīt divās grupās: pastāvīgas izmaksas, mainīgas izmaksas. Galvenokārt izmaksu samazināšanu var sasniegt ar mainīgam izmaksām, tāpēc šajā darbā tiks apskatīta mainīgo izmaksu ietekme. Bet ir jāatceras, ka mainīgām un pastāvīgām izmaksām nav stingru nodalījumu, tās var atšķirties katram transporta veidam atkarībā no tā specifikas. Kā arī tiks apskatītas sava transporta priekšrocības un trūkumi, transporta veidu izvēle (atkarībā no transporta veida, kā arī no jaunā vai lietotā transporta izmantošanas, ja Jums ir savs autoparks), taras izmantošana un tās ietekme uz ātrumu, ērtību; maršrutu plānošana un metodes, kuras pielieto maršrutu sastādīšanai. Laika ierobežojuma un darba dēļ visi šie jautājumi netika apskatīti plaši.