Transporta izmaksu samazināšanas iespējas

Saturs

Ievads 3
1. Sava transporta izmantošanas priekšrocības un trūkumi 4
2. Transporta veida izvēle 5
3. Taras izmantošana 7
4. Maršrutu plānošana 9
4.1. Maršrutu plānošanas metodes 11
Secinājumi un priekšlikumi 23
Bibliogrāfiskais saturs 241. Sava transporta izmantošanas priekšrocības un trūkumi
Pēdējā laikā loģistika ir kļuvusi par ļoti populāru sarunu un diskusiju priekšmetu masu medijos, konferencēs un semināros, daudzu uzņēmumu ikdienā. Aizvien vairāk organizāciju pievēršas loģistikas jautājumu risināšanai un plānošanai. Viens no pirmajiem jautājumiem, uz ko ir jārod atbilde, neapšaubāmi ir – par kādu summu mēs runājam jeb cik tad īsti maksā loģistika konkrētajam uzņēmumam vai organizācijai?
Dažādi pasaules un Eiropas līmeņa pētījumi identificē, cik lielas ir loģistikas izmaksas globālā mērogā.
Tā, piemēram, saskaņā ar Starptautiskā Monetārā fonda pētījumiem loģistikas izmaksas sastāda apmēram 12% no pasaules kopprodukta. Savukārt uzņēmumu līmenī loģistikas izmaksas pasaulē sastāda no 4 līdz pat vairāk nekā 30% no uzņēmuma ienākumiem, atkarībā no tā, kādā nozarē uzņēmums strādā. Līdz ar ko loģistika ir sarežģīts un nopietns jautājums. Apskatīsim vienu no tas daļām sīkāk.
Pārvadājumu var veikt:
1. Izmantojot savu transportu
2. Izmantojot uzņēmuma pakalpojumus
3. Izmantojot cita loģistikas starpnieka pakalpojumus
Pirmais variants ir izdevīgs, kad ir stabils pieprasījums pēc pārvadājumiem. To ir grūti prognozēt un ir ļoti maz tādu nozaru. Ja izvēlēsieties tomēr izmantot pašu transportu, ir jāatceras, ka nevajag pirkt transportu, izejot no pika datiem. Tādā gadījumā būs dīkstāves, kas, protams, nesamazinās izmaksas. Jo transportam tik un tā ir jāmaksā apdrošināšana, ceļa nodoklis neatkarīgi no tā, vai tas tiek izmantots vai netiek.
Pašu transporta priekšrocības:
1. strādā bez peļņas – mazākas tiešas pārvadājuma izmaksas.
2. vieglāk vadīt, koordinēt, nav jāgaida.
3. šoferis ir pārdevējs – kārto dokumentus, tajā pašā laikā stāsta par jauniem produktiem.
4. var aprīkot kā nepieciešams – ērtāk, ietaupa laiku.
5. varam izvietot reklāmu uz sava transporta.
6. savs jauns transports sākumā grāmatvedībā samazina peļņu, jo ir lieli atskatījumi amortizācijai – jāmaksā mazāk nodokļu.
Pašu transporta trūkumi:
1. lielākas kopējas transporta izmaksas, jo vairāk dīkstāvju, atpakaļbraucienu ar tukšo transportu
2. transporta cehs nav pietiekoši kvalificēts, viņš nav loģistikas speciālists
3. lielākas pastāvīgas izmaksas
4. uzņēmums pats atbild par kravas bojājumiem, zudumiem.
Nopietnas kompānijas galvenokārt neizmanto savu transportu, viņi izmanto loģistikas uzņēmuma pakalpojumus, jo lai vadītu loģistikas nodaļu vajag pieredzi (labs speciālists skaitās aptuveni pēc 10 gadiem). Tas arī ir papildus izmaksas – garāža, palīgtelpas utt.

w3
w2

w1

w0

1.0. attēls Pieprasījuma/ kapacitātes grafiks
Šajā grafikā pa y asi ir Q- pieprasījums (sinusoīda), w paša transporta jauda, kapacitāte, pa x asi ir t – laiks.
W3 pašu transports ir pēc pika
W2- vidēja kapacitāte
W1- minimāla pieprasījuma gadījumā
W0- nav vispār paša transporta.
Šajā gadījumā vislabākais variants ir w1 vai w0.2. Transporta veida izvēle
Kravu pārvadāšanai var izmantot šādus transporta veidus:
∙ dzelzceļa transports;
∙ jūras transports;
∙ iekšzemes ūdenstransports;
∙ autotransports;
∙ gaisa transports;
∙ cauruļvadu transports.
Konkrēta pārvadājuma optimālo izvēli nosaka informācija par transporta veida raksturīgākajām īpašībām. Apskatīsim no loģistikas viedokļa svarīgākās un būtiskākās transporta veidu priekšrocības un trūkumus (1. tabula). Kā redzams, visiem transporta veidiem ir gan priekšrocības, gan trūkumi, kuri loģistikas menedžeriem jāņem vērā, izvēloties noteiktu transporta veidu un starpnieku.
Daži zinātnieki, pamatojoties uz informāciju un to apstrādājot, mēģina salīdzināt dažādus transporta veidus. Šim nolūkam tiek izdalīti seši pamatfaktori, kas ietekmē transporta veida izvēli kravas nogādāšanai līdz patērētājam:
∙ piegādes ātrums (piegādes laiks «no durvīm līdz durvīm»);
∙ sūtījumu biežums (cik bieži ar izvelēto transporta veidu var nosūtīt kravu);
∙ uzticamība (piegādes grafika ievērošanas drošums);
∙ mobilitāte (spēja pārvadāt dažādas kravas);
∙ pieejamība (spēja nogādāt jebkurā patērētāja atrašanās vietā);
∙ cena (pārvadājuma tarifi).
Dzelzceļa transports
• Priekšrocības
Piemērots dažādu kravas partiju pārvadāšanai. Neatkarīgs no laika apstākļiem un gadalaikiem. Pārvadājumi ir regulāri. Kravu piegādes iespēja lielos attālumos ar samērā lielu ātrumu. Salīdzinoši nelielas kravu pārvadājumu izmaksas un tarifi.
• Trūkumi
Ierobežots uzņēmumu skaits. Lieli kapitālieguldījumi. Liela pārvadāšanas materiālietilpība.
Praktiski nenodrošina pārvadājumus «no durvīm līdz durvīm». Nepietiekama kravu drošība.

Jūras transports
• Priekšrocības
Iespēja veikt starpkontinentālus pārvadājumus. Nelielas kravu pārvadāšanas izmaksas un zemi tarifi. Plašas pārvadāšanas spējas. Zems pārvadāšanas kapitāls un ietilpība.
• Trūkumi
Lieli sūtījumu intervāli. Mazs ātrums. Atkarība no laika apstākļiem un navigācijas. Nepieciešama sarežģīta ostas infrastruktūra.

Automobiļu transports
• Priekšrocības
Plaši pieejams. Iespēja nogādāt kravu «no durvīm līdz durvīm». Augsta manevrēšanas spēja un elastīgums. Lielākais piegādes ātrums. Nodrošina saites starp visiem citiem transporta veidiem. Augstais kravu drošības līmenis un mazo kravu piegādes iespēja. Piegāžu regularitāte.
• Trūkumi
Maza kravnesība. Salīdzinoši augstas kravu pārvadājumu izmaksas un tarifi. Atkarība no laika apstākļiem un ceļu kvalitātes. Nepietiekama kravu drošība.

Gaisa transports
• Priekšrocības
Vislielākais piegādes ātrums. Augsta kravu drošība. Neatkarība no apkārtējās infrastruktūras un no topogrāfiskajiem apstākļiem.
• Trūkumi
Visaugstākās izmaksas un tarifi. Liela pārvadāšanas materiālietilpība un kapitālietilpība. Atkarība no laika apstākļiem. Nepietiekama ģeogrāfiskā pieejamība.

Cauruļvadu transports
• Priekšrocības
Nelielas izmaksas. Liela caurlaides spēja. Var strādāt visu diennakti. Neiespaido transporta sastrēgumi un klimatiskie apstākļi.

• Trūkumi
Mazas manevrēšanas iespējas. Kravu veidu ierobežojums. Nav iespējama mazo kravu piegāde.

Transporta veidu vērtējums

Tabulā apkopots transporta veidu novērtējums pēc katra minētā faktora. Spriežot pēc vidējiem vērtējumiem, labākais transporta veids ir autotransports – 2,5 balles, bet sliktākais – gaisa transports (3,5 balles). Tiešām, mūsdienu apstākļos bez autotransporta praktiski nav iespējama modernu loģistikas tehnoloģiju īstenošana (piemēram, just time. no durvīm līdz durvīm u.c.). Tomēr tas nenozīmē, ka citi transporta veidi nav jāizmanto. Piemēram, pēc trim dažādiem kritērijiem kopā (piegādes ātrums, sūtījumu biežums un pieejamība) gaisa transports ieņem otro vietu aiz autotransporta. Arī citi transporta veidi atsevišķos gadījumos, kad galvenais ir mobilitāte vai cena, ir neaizstājami. Secinājums ir šāds: konkrētā situācijā izvēle ir atkarīga no tā novērtētā faktora, kas ir svarīgākais konkrētajā situācijā.

Dažādu transporta ve…idu vērtējums pasūtītajā skatījuma*
Transporta
veids Piegādes
ātrums Sūtījumu
biežums Uzticamība Mobilitāte Pieejamība Cena Kopā
Dzelzceļš 3 4 3 2 2 3 17
Cauruļvadu
transports 5 1 1 5 5 2 19

Ūdenstransports 4 4 1 4 1 19
Autotransports 2 2 2 4 1 4 15
Gaisa transports 1 3 5 4 3 5 21
* ekspertu vērtējums pēc piecu baļļu sistēmas, ņemot vērā, ka labākais rādītājs ir 1

1.1. attēls Transporta veidu vērtējums [1]

Arī ir jāpievērš uzmanība lietotiem un jauniem transporta veidiem. Jo jaunam transportam sākumā ir lielie amortizācijas izdevumi, līdz ar ko samazinās arī peļņa un nodokļi. Pirmajā gadā automašīnas cena ļoti krītas, tas būtu labākais variants, ko vajadzētu ņemt vērā, pērkot automašīnu. Diemžēl tādu automašīnu piedāvājums ļoti ierobežots. Izvēloties jaunu vai lietotu automašīnu, ir ļoti nopietni jānovērtē tās trūkumi un priekšrocības. Piemēram, tagad es došu aprakstu vienai kravu automašīnai:
Volvo FH16 kravas automobiļi ir optimāla izvēle smagu kravu pārvadājumiem lielos attālumos. Jaudīgais 16-litrīgais motors nodrošina augstu vidējo ātrumu.
Divi jaudīgi 16-litrīgi motori ar 580 vai 660 Zs jaudu.
Trīs dažādi kabīņu modeļi.
Plašās šasijas aprīkošanas papildiespējas ļauj pielāgot automobiļus pārvadājumu apstākļiem un samazināt pārvadājumu izmaksas. 1996. gada izlaiduma mašīnas tagad pārdod par 21000 €, bet agrāk tās maksāja krietni vairāk. Arī degviela patēriņš vecajiem automašīnām ir lielāks, protams, tas atkarīgs no autobraucēja vadīšanas stila.3. Taras izmantošana
Tara ir dažāda veida iesaiņojumi, kas paredzēti produkcijas izvietošanai, veicot ar to dažādas loģistikas darbības (piemērām, fiziskā sadale) [2], uzlabot preces glabāšanu un pārvietošanu noliktavā;
Iepakojuma nozīme:
• uzlabot transporta līdzekļu izmantošanu;
• pasargāt preci;
• veicināt preces pārdošanu;
• izmainīt preces tilpumsvaru;
• dot pircējam iespēju izmantot tālāk taru;
• uzlabot produkcijas izmantošanu. [3]

Ja Jūsu produkcija ir iepakota sīkās partijās, tas uzreiz palielina iekraušanas laiku, tāpēc ir lietderīgi padomāt ne tikai par paša produkta iepakojumu, bet arī par to kombinēšanu (savākšanu) lielākos apjomos. Gabarīti ir atkarīgi no paletes lielumiem (tie ir dažādi veidi un tas noteikti ir jāņem vērā). Iesaiņojuma izmēriem jāatbilst kravas apstrādes iekārtām un transportlīdzekļa kravas telpai (tā jāizmanto maksimāli efektīvi).4. Maršrutu plānošana
Maršruts – kustība starp diviem punktiem.
Laba maršruta pazīmes:
1. Maršruts ir labs, ja klients ir apmierināts
2. ātrums
3. zemākas izmaksas
Maršruti dalās:
1. Loka maršruti- vairāk nekā divi punkti
1.1. izvadāšanas maršruts (ņem produktu pirmā vietā)
1.2. savākšana- savāc un ved uz vienu vietu
1.3. kombinētais
2. Svārstveida tikai starp diviem punktiem
2.1. ar tukšo atpakaļ braucienu
2.2. pilnīgi noslogots
2.3. ar daļēju noslogotību atpakaļ braucienam
Tikai labi loģistikas speciālisti var kontrolēt un vadīt maršrutu plānošanu. Maršruta laika samazināšanai ir nepieciešams zināt:
iekraušanas,
braukšanas,
izkraušanas laiku.
Diemžēl tos ir grūti paredzēt, jo visur ir rindas, korķi. Bet loģistikas speciālistam jāsaplāno, lai mašīnas būtu noslogotas – ne par daudz ne par maz. To var novērst ar mikroelementu metodēm – sadalīt visu sīkos procesos. Piemēram, izkraušana: manevrēšana, apstāšanas, atslēgu izņemšana, atvērt durvis, izkāpt, aizvērt durvis, apiet ap mašīnu un utt.
Tāpat var izveidot datu bāzi, cik katrā uzņēmumā ir jāgaida izkraušanas posmā. To var izdarīt, aptaujājot šoferus vai patstāvīgi pētot. Tas ir aptuveni 3 mēnešus ilgs darbs. Piemēru var apskatīt zemāk Gaidīšanas datu bāzē.

Gaidīšanas datu bāze 1.0. tabula
Laiks/jāgaida 8-10 no rīta 9-10 10-11 ……
0-5 minūtes
jāgaida A uzņēmums
B
5-10 minūte C, A K, H H, B
10-15 minūtes T, M
15-20 minūtes N, A
….. N, B, C
Katram klientam piešķir noteiktu simbolu (A, B, C ……).

Lai samazinātu izmaksas, vēl ir jāņem vērā, ka:
1. Visus pircējus ir jāapvieno grupās un jācenšas veidot „ūdens pili”, nepieļaut maršrutu krustojumu
2. Ievērot pieprasījuma izmaiņas atkarība no nedēļas dienas- veidot optimālo maršrutu
3. Ja neizdevīgi braukt pie noteikta pasūtītāja, jo viņš ir viens un ļoti tālu, tad:
3.1. atteikties, bet tad zaudēsiet reputāciju
3.2. braukt ar mašīnu – nav izdevīgi
3.3. sarunāt, lai pats atbrauc
3.4. izmantot kādu citu transporta kompānijas pakalpojumus
3.5. atrast būtiskus klientus šim klientam blakus
4. Plānojot maršrutu jāsāk no tālāka punkta attiecībā no bāzes – tā būs vieglāk.
5. Dažādas vestspējas transporta izmaksas. Lielāka vestspēja – samazina transporta izmaksas.

Tāpat izmanto tohogrāfus – tas kontrolē braukšanas ātrumu, laiku ceļā un apstāšanas laiku. Tie var būt aprīkoti ar GPS. Tas maksa aptuveni 15 tūkstošus rubļus plus par pašu aparātu plus 50 tūkstošus par programmu un aprīkojumu.

Scroll to Top