Ievērojamākie matemātiķi

Alberts Einšteins piedzima 1879. gadā Virtembergā, Vācijā. Viņš uzauga žīdu ģimenē, taču apmeklēja katoļu pamatskolu. Māte uzstāja, lai viņš apgūtu vijoļspēli. Tika uzskatīts, ka viņš visu apgūst ļoti lēni, ko mēdz saistīt ar to, ka viņam bija disleksija, viņš bija

Finansu matemātikā

Finansu matemātikā "Vienkāršie un saliktie procenti. Vienkāršais un saliktais diskonts" Saturs 1. uzdevums………………………………………………3 2. uzdevums………………………………………………3 3. uzdevums……

Skaitliskās metodes

Skaitlikās metodēs Ar divām metodēm aprēķināt un interpolēt: 1) 2) Integrāļa aprēķināšana. Ne vienmēr integrālim ir iespējams sameklēt primitīvo funkciju, vai arī tā ir ļoti sarežģīta. Ja ir dots , tad izmanto dažādas integrāļu aprēķināšanas metod

Sakarības starp lielumiem

Sakarības starp lielumiem. Savstarpēji sakarīgi lielumi. Priekšmetu vai parādību īpašības, kuras var izmērīt un izteikt skaitliski, sauc par lielumiem. Lielumi ir, piemēram, masa, laukums, tilpums, garums (attālums), laiks (tā ilgums) temperatūra, preces vērtība, koku skaits