Patriotisms

Untitled Eseja.„Es esmu Latvijas patriots.” Es noteikti esmu Latvijas patriote, man patīk sava valsts, lai gan daudz nepilnību, tomēr citur to ir vēl vairāk! Man patīk runāt savā valodā un ir tik daudz lie

Romantisms.

Vārds "romantisms" zināms ikvienam. Ar vārdu "romantisms", mēs saprotam noslēpumu un dvēseles cildenums. Vārdā "romantisms" jūs dzirdat kaut ko vēlamu un pievilcīgu, sapņainu un nenotveramu, neparastu un skaistu. Romantisma autors (gan glezniecība, g

Romānika

Pēc Franku valsts sabrukuma, sākot ar 9. Gs. 2. Pusi, Rietumeiropā iestājās grūts un drūms periods, kas turpinājās gandrīz visu 10. Gadsimtu. Šādu stāvokli izraisīja gan pašu jaunizveidojušos valstu savstarpējās ķildas, gan arī saraceņu, ungāru un normaņu nemitīgie iebrukumi

Japānas vēsture

Japānas vēsture Japāna par organizētu valsti sāka veidoties 8. Gadsimta sākumā: 710. gadā Narā tika nodibināta pirmā patstāvīgā Japānas galvaspilsēta. Līdz tam pēc katra imperatora nāves nākošā valdnieka rezidence tika pārcelta uz citu vietu. Japāna, kas aizņem salu

Ādolfa Hitlera biogrāfija

Kursa darbs vēsturē Ādolfa Hitlera biogrāfija Bērnības dienas 1889 - 1908 Ādolfs Hitlers piedzima 1889.gada 20.aprīlī Braunavā pie Innas, Austrijā. Pilsēta atrodas netālu no Austrijas -

20.gs. kultūras vērtības

Katram cilvēkam, neapšaubāmi, 20. gadsimts ieies atmiņā ar kaut ko savu – kādam ar kaut ko ļoti personisku, citam ar globālākām lietām, industrializāciju, modernizāciju, utt., taču būs ļoti liela cilvēku grupa, kurai šis

Индия

Культура Индии. 1. Индская (хараппская) цивилизация Индия была заселена еще в 7 тыс. до н. э.Древнейшая цивилизация возникла в бассейне реки Инд в 3 тыс. до н. э.Это был

Feodālisms

1. Ievads. 2. Feodālisma veidošanās. 2.1. Feodālā rente. 2.2. Klauљas. 2.2.1. Klaušu saimniecības. 2.2.2. Rieћas. 3. Agrais feodālisms (5.- 11. īgs.). 3.1. Kolonāts. 3.2. Alods. 3.3. Prekārijs. 3.4. Dzimtcilvēki. 3.5. Vasaļatkarība. 4. Attīstītais feodālisms (11.- 15.