Noliktavu operāciju vadība

Saturs.

Saturs. 2
Operāciju vadība 3
Noliktavu operācijas vadības piemērs 5
Noliktavu operāciju vadība un IT risinājumi 7
Programmas komplekss „1C: Grāmatvedība 8.0 Latvijai” 7
RADIO BEACON Noliktavas Vadības sistēma 8
Axapta 10
Secinājums 13Operāciju vadība
Katrs noliktavas darbinieks zin, cik svarīga un nepieciešama ir operaciju vādība : preces plūsmos, pirkumiem, krājumiem, izkārtošanai. Noliktavas operāciju vadība ir ļoti aptvēroša tema, un iekļauj sevī daudz apakštemu un nianses, piemēram transporta operāciju vadība, palīglidzekļu pieejamība, pareizi noformētas atskaites un uzņemuma ražošanas, limeņa paaugstināšanas operācijas.
Pareiza un prēcīza operāciju vādība palīdz saņemt peļņū, kas sastav no :

Izdevumu samazinašana;
Asortimenta optimizācija;
Servisa limeņa paaugstināšana;
Prēces krājumos iesaldīto līdzekļu samazināšana;
Līdzekļu apgrozījuma ātruma samazināšana;
Apgrozijumu kapitāla izmantošanas optimizācija;

Ir jēga arī uzreiz pieminēt un definēt operāciju vadības bāzes elementus :

‘Lot for Lot’ (tieši pēc pasītījuma) – taisas pasūtījums ražošanas stingri noteiktam preces daudzumam. Metode ir optimāla preces iepirkumiem, kas parasti neglabā krājumu veidā.
Fiksēts daudzums – ir iespējams pasūtījums fiksēta daudzuma.
Ekonomiskais – izējot no ekonomikas prāsībām, tiek aprēķināts partijas piegādes tilpums, kurā tiek sasniegta iepērkamas prēces minimāla pašizmaksa. Šis variants ir optimals iepirkumiem, kuriem :
• Nav ierobežots derīguma termiņš,
• Pieprāsījums nav atkarīgs no sezona.
Papildināšana līdz maksimālajām tilpumam – iepirkšanas partijas tilpums (IPT) ir diezgan viegli aprēķināt :
IPT = Maks.Krājums – Tekošais.Krājums

Menedžerim vai lēmejpersonai jāpieņem lēmums, pēc kura veidā, piemēram tiks veikts pasūtījums, un sakarā ar to arī veikt kādas nākoša limeņa operācijas.

Eksistē arī dažas klasiskas krājumu vādības pamatsistēmas :

SIC (statistiskā krājumu vādība) – pamatota uz krājumu dinamikas pētīšanas ar statistisko metožu palidzību. Sistēmas jēga ir tas, ka krājumu limeņa samāzināšanas laikā, līdz noteiktam līmenim („atjaunošanas limenis”) notiek iepirkšanas pasūtījuma veidošana, saskaņā ar noteikto pasūtijuma metodi. Ir optimāla prēcēm ar sēkojošam prāsībām :
• Kuriem nav ietekmes uz pārdošanas un peļņas daudzumu;
• Kuriem nav būtiska pieprāsījuma svārstības;
• Kuri neaizņem būtisko noliktavas laukumu;
• Kuriem nav ierobežojuma glabāšanas termiņa;
• Kuriem nav nepieciešama stingra krājumu un pasūtījumu vādība;
• Kuri nav īpaši dārgi.

Sistēma var būt izmantota praktiski ar visiem pasūtījuma veidiem, bet metode ‘lot for lot’ zaudē savu jēgu.

MPS. Pamatota uz pārdošanas plana veidošanas, ar sadalīšanu pardošanu uz periodiem un soļiem. Pamatojoties uz tā, tiek veidots krājumu papildināšanas plans un ražošanas grafiks. Piemerota nomenklaturas svārīgākās pozicijas vadibai.

MRP. (Materiālu vajadzību vadība) – Izejvielas iepirkšanas planošana, kas ir pamatota uz apjoma – kalendara ražošanas planošanu.

FAS (galīgas samontēšanas grafiks) – Izmantošana ir optimāla prēces iepirkšanas, kas parasti netiek glabāti noliktavās, krājumu veidā, jo tiek iepirkti konkrēta klienta pasūtījuma pamatā. Labi sadarbojas ar ‘just in time’ un ‘lot for lot’ metodiem.

Manuāla pasūtīšanas sistēma – prēces iepirkšana notiek pamatoties tikai uz menedžera pieņemto lēmumu. Var izmantot visus pasūtījuma veidus.Noliktavu operācijas vadības piemērs
Viens no operācijas piemēriem, ir apskatīts zēmāk. Tas ir apdrošināšanas krājums, un es centīšos pierādīt operācijas vadības vajadzību uz šī piemēra, bet kopumā, katra noliktavas nozārē ir daudzkārt vairāk operāciju.

Bieži gadās, ka darbības faktiskie rezultāti atšķiras no plana radītājiem. Lai nosārgties no neparedzēta pārdošanas pieauguma, daudzos uzņēmumos cenšas nivelēt riskus, saistītas ar prēces prombūtnes pardošanā.

Apdrošināšanas krājums samazina risku izējvielas prombūtnes. Apdrošināšanas krājums var būt ka statiskais (nemainīgs), tā arī dinamiskais (mainams katram periodam)
Izplātītāki apdrošinašanas krājuma aprēķināšanas metodes :

Tiek aprēķināts, ka krājums, kas dos iespēju turpināt nepartrauktu darbību līdz „virsplāna” režīma iepirktas preces piegādes. Pārsvarā tiek izmantots ražošanā.
Tiek noteikts ka dispersija (iespejama novirzīšana lielakājā pusē) no ieplanota pārdošanas apjoma.
Tiek noteikts empiriski – krājumu limeņa samazināšana, kāmēr nepalielināsies neapmierināto pieprāsījumu daudzums. Iegūtais, izmantojot šo metodi, krājumu limenis nevar būt dinamiskais.

Neatkarībā no apdrošināšanas krājuma aprēķināšanas veida, šīm metodēm ir savas negatīvas puses, bet katrs uzņēmums un katrs vadītajs patstavīgi pieņem lēmumu, kuru materiālas plūsmas un prēces krājuma vādības metodoloģiju izmantot.
Galvenais trūkums ir tas, ka lēmuma (par apdrošināšanas krājumu ieviešau) pieņemšanas laikā, jāizņem no apgrozījuma līdzekļus un iesaldēt tās apdrošināšanas krājumā uz noteikto laiku.
Faktiski, krājumu vadības sistēmai ir vajadzīgs :

Pardošanas grafiskais plans (tiek uzdots diapazons”
Atlikumu grafiskais plans, pie kura pārdošanas plāna izpildīšanas varbūtība būs maksimāla.

Eksistē noteikta atkarība starp krājumiem (noliktavas atlikumiem un pardošanu). Pirmkārt ‘nav prēces – nav pārdošanas’ , otrkārt var būt liels krājumu daudzums, bet pardošanas daudzums augstāk par noteikto limeni nepalielināsies.
Ar matēmatisko indukciju var pierādīt, ka pardošanai ar atkarība no krājumiem, arī pielietojot kanoniskas attēlošanas paņemienus.
Ir pārbaudīts dažādos uzņēmumos, ka :
o Ienākšanas noliktavā ieņemumu grafiskais plans tiek aprēķināts pamatoties uz iepriekšējiem plāniem.
o Krāvu nosūtīšanas grafisko planu veido piegādātāji, pamatoties uz ieņemumu grafisko plānu un darba noteikumiem ar piegādātāju.

Precizitāte- maksimāla no pieejamiem veidiem. Reakcija uz situācijas izmaiņām ir operatīvākā, neka konkurentiem un pat ar aizsteigšanu priekšā. Vidējam krājumu apgrozījumu periodam jābut vienādam ar 1,5 – 2 nedeļām.Noliktavu operāciju vadība un IT risinājumi
Vēl grībētos saistīt referāta tēmu ar IT nozāri un piedāvāt populārako noliktavas programmatūru ar īsiem paskaidrojumiem un atšķīrībām.Programmas komplekss „1C: Grāmatvedība 8.0 Latvijai”
Tiek domāts organizācijas darbības automatizēšanai. Sistēmas plāšu iespēju dēļ var izdalīt tas pielietošanās pamat sfēras:
Grāmatvedības un finanšu vadības automatizēšana
Noliktavu operāciju uzskaite
Algas aprēķins un personālu vadība
Pārvaldībās uzskaite un analītiskas iespējas
Citas pielietošanas sfēras
Sistēmai piemīt plašas adaptīvas iespējas un tā var būt izmantota uzņēmumu ar dažādu darbības vedu darbā:
Vairum- vai/un Mazumtirdzniecība
Pakalpojumu sniegšana
Ražošana
Būvniecība
Citas darbības vedi
Visi šī punkti atbilst operāciju vadībai un , protams, arī noliktavas gadījumam.
Sistēma ļauj neierobežotu skaitu saistītu organizāciju uzskaites vadību (ar dalījumu pa apakšvienībām ) vienas informācijas bāzēs robežās. Pie tādās darba organizēšanas būtiski ir atviegloti, ka informācijas ievade: kopējo nomenklatūras un citu sarakstu izmantošana ; tā arī tas iegūšana : iespēja vedot jebkuru pārskatu, ka par konkrētu organizāciju (apakšvienību) atsevišķi, tā ari konsolidēti.

RADIO BEACON Noliktavas Vadības sistēma (WMS)

Tā priekšrocības:
– Noliktavas darba efektivitātes paaugstināšana;
– Noliktavas darba precizitātes paaugstināšana;
– Mazāka atkarība no noliktavas darbinieku kvalifikācijas;
– Pārskatāma noliktavas uzskaite;
– Kvalitatīva klientu apkalpošana.

Preču pieņemšanas vadība:
Vienlaicīga vairāku piegāžu apstrāde
Vienlaicīgs vairāku operatoru darbs, saņemot vienu pasūtījumu
Vienlaicīga vairāku pasūtījumu pieņemšana
Preču pieņemšana konteineros
Cross nosūtīšanas (cross docking) optimizācija
Preču, kas pienāk bez iepriekšēja pasūtījuma, pieņemšana
Ātra jaunas preces piegāde
Preču izvietošanas optimizācija pieņemšanas laikā
Konfliktsituāciju risināšana
Kļūdu identifikācija saņemot preces
Atskaites par neatbilstību
Preču atgriešanas operācijas

Preču izvietošanas vadība:
Noliktavas zonēšana
Vadāma preču izvietošana uzglabāšanas šūnās
Brīva preču izvietošana uzglabāšanas brīvajās šūnās
Preču izvietošanas noliktavā optimizācija
Šūnu noteikšana ar pieejamības un izmēra atribūtiem
Darbs ar bīstamām kravām
Nekavējoša pieeja izvietoto preču atlasei
Krājumu papildināšanas vadība:
Uzglabāšanas šūnu papildināšanas procedūru vadīšana
Minimālais/maksimālais daudzums
Uzdotais atlikums uz apgrozījuma bāzes
Steidzama papildināšana

Šī programmatūra atbalsta vairāk nekā 20 dažādas atlases metodes, gan klasiskas, gan modernas, gan arī to kombinācijas, piemēram:

Secīgas zonas atlase
Paralēla zonas atlase
Atlase daudzās zonās
Grupas atlase
Atlase ar secīgo viļņi
Atlase ar pretim nākošo vilni
Atlase pēc preces
Atlase pēc pasūtījuma
Kastu atlase
“Supermārkets”.

Arī ir iespējams dabūt atskaiti vienā no sēkojošām formām

Atskaite par piegādātājiem;
Atskaite par pasūtītājiem;
Kopējā un detalizētā atskaite par noliktavas aktivitāti;
Atskaites par inventarizācijas rezultātiem;
Detalizēta atskaite par konkrētu pasūtījumu;
Pircēju žurnāls ar pasūtījumu vēsturi;
Paziņojumu par pasūtījuma stāvokli nosūtīšana pa e-pastu;
Atskaites par pasūtījumiem, klientiem, pircējiem, precēm, piegādātājiem.Axapta
Secinājums
Uzreiz gribētos pateikt, ka atrast kaut kādu adekvāto materiālo ir diezgan grūti, jo neviens cilvēks no paziņiem nestrāda noliktavas sferā, bet , ka pierādīja prakse, firmas negrib dalīties ar informāciju, pat studentei, pētījuma gadījumam.
Tomēr kaut kādu informāciju es dabūju – dažādu programmatūru nosaukumus, ka arī mazliet par krājumu glabāšanu. Tos arī Jūs un varējāt redzēt mana darbā.
Jau sēn neesmu rakstijusi referatus, tomēr uzskatu ka man tas izdevas. Varbūt tema nav atvērta tā limenī, kuru Jūs prāsījāt, tomer ir dažādu populāru programmatūru apraksts, ar dažadām iespējām, un tieši no tiem aprakstiem, var secināt kas ir iekļauts noliktavu operāciju vadības pamatā, un kas tas tieši ir. Katrs cilvēks, katrs priekšmets, katra komanda un katra ēka ir viena no šīs operācijās sastavdaļam.
Informācija par piegādes sistēmām ir ņemta gan no lekcijām, gan no interneta, gan no firmas pārstāvjiem, un, manuprāt, tas atbilst temas nosaukuma definicijai.
Ka otra problēma, ar kuru es sastopos, bija informācijas trūkums latviešu valodā, tādēļ man bija daudz jātulko, un, varētu gādīties, ka kaut kur tulkošana bija nekorrekta, vai pat nesaprotama, tomēr es centījos uztaisīt referātu tā, lai man nebūtu kauns par to.

Scroll to Top