xcvn

Apraksts:
Optiskie instrumenti. MIKROSKOPS TĀLSKATIS TELESKOPS FOTOAPARāTS KODOSKOPS iss apraksts par katru.

Darbs:
Optiskie instrumenti.

Lai varētu atšķirt aplūkojamā priekšmeta sīkās detaļas, redzes leņķim jābūt pietiekami lielam. Redzes leņķi palielina, novietojot priekšmetu tuvu acij. Labā apgaismojumā redzes leņķi , kurā vērojami priekšmeta malējie punkti, nav iespējams palielināt vairāk par vienu minūti, tādēļ detaļas malējos punktus nevar atšķirt un detaļa nav skaidri redzama . Lai palielinātu redzes leņķi, lieto dažādas optiskās ierīces.
Optiskos instrumentus – fotoaparātus, projekcijas aparātus, lupas, mikoskopus, teleskopus – veido no lēcām, spoguļiem, prizmām un citiem elementiem. Daudzos gadījumos ar optisko instrumentu jāiegūst telpiska priekšmeta attēls vienā plaknē.

LUPA. Visvienkāršākais optiskais instruments ir lupa.Tā ir Visvienkaršākā sistēma, ar kuras palīdzību var panākt redzes leņķa palielinājumu.
Izmantojot lupu, iegūst sīku priekšmetu palielinātu attēlu. Jebkuru savācējlēcu var lietot kā lupu. Lupa rada acī šķietamu, tiešu palielinātu priekšmeta attēlu. Tā kā attēls ir lielāks par priekšmetu, tad tas redzams lielākā redzes leņķī nekā tad, ja uz priekšmetu skatītos bez lupas.
Kaut arī teorētiski ar lupu varētu iegūt jebkuru palielinājumu, praktiski to nevar, tādēļ, ka cilvēka acij ir noteikts labākais redzes attālums. Aplūkojot kādu priekšmetu, cilvēks vienmēr cenšas to novietot labākajā redzes attālumā. Skatoties caur lupu, labākajā redzes attālumā ir jāatrodas lupas veidotajam attēlam. Tā kā lupai jāatrodas starp aci un priekšmetu, tad, lai iegūtu lielāko iespējamo palielinājumu, lupu parasti novieto tuvu pie acs tā, lai priekšmets un attēls būtu pēc iespējas tālāk no tās.
Lupai palielinājums parasti ir diapazonā no 2x līdz 10x. Pie
lielākiem palielinājumiem aberāciju dēļ, attēls jau ir ievērojami izkropļots.

MIKROSKOPS ir ierīce sīku priekšmetu aplūkošanai. Ar to iegūst lielāku redzes leņķa palielinājumu nekā ar lupu. Mikroskops sastāv no objektīva un okulāra. Objektīvs darbojas kā savācējlēca ar mazu fokusa attālumu, bet okulārs- kā lupa. Attālumu starp starp objektīvu un okulāru sauc par mikroskopa tubusa attālumu, bet att