PVN administrēšanas problēmu analīze

IEVADS 8

1. LATVIJAS REPUBLIKAS NODOKĻU SISTĒMA 10

1.1. Nodokļu būtība un funkcijas 10

1.2. Nodokļu elementi 16

1.3. Efektīvas nodokļu sistēmas pamatprincipi 20

1.4. Valsts nodokļu politika 23

2. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS 26

2.1. Pievienotās vērtības nodokļa ekonomiskā būtība 26

2.2. PVN maksātāju reģistrācijas organizācija 28

2.3. Ar PVN apliekamie darījumi, nodokļa atvieglojumi un likmes 35

2.4. PVN aprēķināšanas, uzskaites un maksāšanas kārtība valsts budžetā 44

2.5. PVN deklarācijas, to veidi un iesniegšanas nosacījumi VID 51

3. ADMINISTRĒŠANAS SISTĒMAS ANALĪZE 59

3.1. VID organizācijas normatīvā bāze 59

3.2. VID PVN administrēšanas organizācija un EDS izmantošana 64

3.3. „Fiktīvu uzņēmumu” raksturojums un to darbība 67

3.4. Deklarāciju ticamības pārbaude 71

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

77

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS 80

Leave a comment