Briviba un atbildiba, veicot profesionalo pienakumu

Lai iegūtu noteiktu brīvību profesionālajā nozarē ir nepieciešams iegūt profesionālo pakāpi, tādējādi uzņemoties papildus atbildību par savu veikumu. Tas nav viegli, un lai to apgūtu ir daudz jāstrādā pie sevis – to sauc par peresonālo izaugsmi, tas nebūt nav iedzimts vai mantots paaudžu paaudzēs, līdz tam ir jānobriest un jāizaug, gluži tā pat kā augļu nobriešanai ir vajadzīgs zināms laiks, tas nenozīmē pasīvu gaidīšanu, bet gan pilnvērtīgi ieguldītu darbu un aktīvu līdzdalību. „Kopt intereses nozīmē aktīvi veidot savu iekšējo pasauli, pirmāmkārtām pārvēršot pienākumu iekšējā stimulā, atbildībā.”