Briviba un atbildiba, veicot profesionalo pienakumu

Brīvība un atbildība pirmajā brīdī šķiet absolūti nesavienojumi pretstati kā horizonts un vertikāle. Atbildība uzliek pienākumu par jebkādām sekām – rezultātu. Brīvība – no vienas puses, liekas neierobežota – varu darīt ko vēlos, bet no otras puses par rezultātu pašai jāuzņemas atbildība. Tad rodas jautājums – kas tā par brīvību, ja jāuzņemas atbildība?

Sirdsapziņa

Sirdsapziņa ir tik vienkārša lieta, par kuru šķiet ka tik un tā jau neko jaunu mēs vairs neuzzināsim, jo kurš gan ar to nav saskāries un tādā veidā arī iepazinis, ko tad tā īstenībā nozīmē un kas tā tāda ir, bet kā izradās nav nemaz tik vienkārši arī ar tik pašsaprotamām lietām. Šis darbs pamatā ir kā tulkojums , jo darba mērķis ir dot iespēju iepazīties ar šāda veida idejām ikvienu interesentu, bet tā kā nedomāju, ka esmu pietiekošs speciālists šinī jautājumā, tad nolēmu, ka mērķtiecīgāk būtu, ja es vienkārši iztulkotu šī autora darbu un tad komentētu un šīs lietas strikti nodalītu, lai lasītājs pats varētu izdarīt savus secinājumus un iepazīties ar abiem viedokļiem. Piebildīšu, kaut arī tas manuprāt ir pašsaprotami, ka komentēšu tikai tās vietas, kur mans viedoklis īsti nesaskan ar tulkotā darba autora pausto. Līdz ar to šim darbam veidojas loģiskā struktūra, kura sastāv no divām daļām tulkojuma un komentāra.

Aborts – cik tas ir ētiski?

Aborts – cik tas ir ētiski? Rīga 2006 SatursIevads…………………………3Kas ir aborts?………………………4Aborti Latvijā………………………6Aborts un ētika………………………8 Konservatīvā pozīcija…………………9 Liberālā pozīcija…………………..11Secinājumi……………………….12Izmantotās literatūras saraksts……………..13Pielikums………………………..14 IevadsSavā darbā es vēlējos sniegt nelielu ieskatu par tādu jautājumu kā aborti. Šo tēmu būtībā izvēlējos tāpēc, ka jau ilgāku laiku sabiedrībā tiek apspriests jautājums – atļaut vai aizliegt abortus. Turklāt aktuāls ir arī jautājums … Read more Aborts – cik tas ir ētiski?

Долг и справедливость

Цель этики – не познание, а поступки; этика нужна не для того, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой науки не было бы никакого про-ку..Аристотель ВведениеС древнейших времен люди размышляли над сущностью добра и зла, пытались постичь природу добродетели, исследовали феномен совести, давали различные трактовки понятию “спра-ведливость” и пр. Вся … Read more Долг и справедливость

nāves ētika

Studiju darbsProfesionālajā ētikāNāves ētikaDienas nodaļas2.semestra 2.grupas studente Studentu karte Pasniedzēja Ievads Visu organisko pasauli raksturo universālais dzīvā un mirušā pretstats. Šīs divas pasaules ir pilnīgi atšķirīgas savā kārtībā , struktūrā un ritmā . Katrs dzīvais organisms nes sevī savas iznīcības iespējamību ārējās pasaules ietekmes rezultātā un nepieciešamību iekšēju faktoru darbības rezultātā. Ir jāpierod pie domas, … Read more nāves ētika

darba ētika

Patstāvīgais darbsProfesionālā ētikā Darba ētika. Diena nodaļas2.semestra3.grupas student………Studentu karte … Zinātniskais konsultants Saturs. Ievads. 3Darba ētika. 4Nobeigums. 7Izmantotā literatūra. 8 Ievads. Darba ētika tā ir saistīta ar jebkuru no mums, jo katrs no mums dara jeb kādu darbu. Tāpēc varu sacīt, kā katram cilvēkam ir tiesības uz cieņu tāpat tā ir arī jāizrāda pret katru … Read more darba ētika

Ētika, tehnika un risks

Ētika, tehnika un risks Ievads.Tehnika, tehnoloģijas nemitīgi attīstās. Nemitīgi pieaug arī to izmantošanas iespējas. Pati par sevi kāda metode, tehnika, tehnoloģija neizraisa ētiskas dabas diskusiju. Tā sākas tad, kad cilvēks sāk jaunatklājumus izmantot kāda sava mērķa vai nodoma sasniegšanai. Kā, kādam nolūkam viņš tos izmantos? Cik tas būs kaitīgi, nekaitīgi, noderīgi, nenoderīgi, ietekmējoši, neietekmējoši attiecībā … Read more Ētika, tehnika un risks