Ētika, Estētika

Ētika, Estētika

Aborts – cik tas ir ētiski?

Aborts – cik tas ir ētiski? Rīga 2006 Saturs Ievads……………………………………………………………………………….3 Kas ir aborts?…………………………………………………………………….4 Aborti Latvijā…………………………………………………………………….6 Aborts un ētika…………………………………………………………………..8 Konservatīvā pozīcija…………………………………………………….9 Liberālā pozīcija……………………………………………………………11 Secinājumi……………………………………………………………………….12 Izmantotās literatūras saraksts……………………………………………13 Pielikums………………………………………………………………………..14 Ievads Savā darbā es vēlējos sniegt nelielu ieskatu par tādu jautājumu kā aborti. Šo tēmu būtībā izvēlējos tāpēc, ka jau ilgāku laiku sabiedrībā tiek apspriests jautājums – atļaut …

Aborts – cik tas ir ētiski? Read More »

Долг и справедливость

Цель этики – не познание, а поступки; этика нужна не для того, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой науки не было бы никакого про-ку…. Аристотель Введение С древнейших времен люди размышляли над сущностью добра и зла, пытались постичь природу добродетели, исследовали феномен совести, давали различные трактовки понятию “спра-ведливость” и …

Долг и справедливость Read More »

nāves ētika

Studiju darbs Profesionālajā ētikā Nāves ētika Dienas nodaļas 2.semestra 2.grupas studente Studentu karte Pasniedzēja Ievads Visu organisko pasauli raksturo universālais dzīvā un mirušā pretstats. Šīs divas pasaules ir pilnīgi atšķirīgas savā kārtībā , struktūrā un ritmā . Katrs dzīvais organisms nes sevī savas iznīcības iespējamību ārējās pasaules ietekmes rezultātā un nepieciešamību iekšēju faktoru darbības rezultātā. …

nāves ētika Read More »

darba ētika

Patstāvīgais darbs Profesionālā ētikā Darba ētika. Diena nodaļas 2.semestra 3.grupas student ……………………… Studentu karte ……. Zinātniskais konsultants Saturs. Ievads. 3 Darba ētika. 4 Nobeigums. 7 Izmantotā literatūra. 8 Ievads. Darba ētika tā ir saistīta ar jebkuru no mums, jo katrs no mums dara jeb kādu darbu. Tāpēc varu sacīt, kā katram cilvēkam ir tiesības uz …

darba ētika Read More »

Ētika, tehnika un risks

Ētika, tehnika un risks Ievads. Tehnika, tehnoloģijas nemitīgi attīstās. Nemitīgi pieaug arī to izmantošanas iespējas. Pati par sevi kāda metode, tehnika, tehnoloģija neizraisa ētiskas dabas diskusiju. Tā sākas tad, kad cilvēks sāk jaunatklājumus izmantot kāda sava mērķa vai nodoma sasniegšanai. Kā, kādam nolūkam viņš tos izmantos? Cik tas būs kaitīgi, nekaitīgi, noderīgi, nenoderīgi, ietekmējoši, neietekmējoši …

Ētika, tehnika un risks Read More »

Scroll to Top