Cīņā par varu 1919.gadā.

Untitled

Cīņa par varu 1919.gadā

Pagaidu valdība

P.Stučkas valdība

A. Niedras valdība

1.

Darbības laiks

No 1918.gada nov. līdz 1920.gada 1.maijam

No 1918.gada 4.dec. līdz 1920.gada sākumam

1919.gada 16.aprīļa līdz 1919.gada 27.jūnijam

2.

Kādus politiskos spēkus pārstav?

Latvijas pilsoņus

P.Stučka pārstāv krievu lieliniekus

Vāciešus

3.

Uz ko orientējas ārpolitikā?

Saglabāt neatkarību, uz Antantes v.

Vēlējās iegūt krievu padomju valdību, uz Padomju Krieviju

Vācieši vēlējās pakļaut Balijas valstis, Vācija

4.

Kādi militārie formulējumi atbalstīja?

Latvijas bruņotie spēki

Boļševiki, sarkanā armija

Vācu armija, ģenerālis Rīdigers

5.

Kam piederētu politiskā vara valstī?

Kārlim Ulmanim

Pēteris Stučka

Andrievs Niedra

6.

Kādus pārkārtojumus veica?

Organizēja policiju, sāka veidot karaspēku

Astoņu stundu garu darba dienu ieviešanu, jaunu izglītības un kultūras iestāžu izveidošanu

Vēlējās dibināt kārtību bolševikiem draudzīgās latvijas valdības vietā, bet neiznāca, jo netika pie vara Latvijā

7.

Kā risināja agrāro jautājumu?

Tika izveidots svarīgs likums par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi

Padomju valdība atņēma zemi un rūpniecības uzņēmumus un pasludina par valsts īpašumu

Ar spēku atņēma zemi

8.

Kāpēc ieguva vai zaudējas Latvijas iedzīvotāju atbalstu?

Ieguva, jo latvieši vēlējās valsti un valsts brīvību

Vairāki tūkstoši cilvēki tika nošuati un ieslodzīti cietumos un koncentrējās nometnēs, `’ sarkanais terors”

Zaudēja, jo neizpildīja līgumu, vācu armijai vajadzēja iziet no latvijas, `’baltais terors”

Scroll to Top