Bankas, finanses

Bankas, finanses

Latvijas Banka

LATVIJAS BANKA

Latvijas banka

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Tā ir viena no svarīgākajām valsts institūcijām un veic likumā noteiktus tautsaimnieciskus uzdevumus. Latvijas ba

Skaidrās naudas veidi

S A T U R S
lpp.
Ievads . . . . . . . . . . 3
1. Metāla nauda . . . . . . . . . 5
1. 1. Cēlmetālu monētas . . . . . . . 6
1. 2. Krāsaino metālu monētas . . . . . . 8
2. Papīra nauda . . .. . . . . . 9
2. 1. Papīra naudas raљanās . . . . . . 10
2. 2

Bankas informācijas analīze

Saturs

Ievads 3
1. Kredīti 3
1.1 Īstermiņa kredīts 3
1.2. Vidēja termiņa un ilgtermiņa kredīts 4
2. Kredītlīnija 5
3. Līzings 6
4. Faktorings 7
5. Overdrafts 8
Izmantotā literatūra 9
Pielikumi 9


Ievads
Šajā darbā aplūko iegūtā interneta informācija no piecām

Obligācijas un to cenas aprēķināšana

S A T U R S
lpp.
Ievads . . . . . . . . . . . 3
1. Obligācijas vispārīgs raksturojums . . . . . . . 5
2. Obligāciju veidi . . . . . . . . . 9
2. 1. Vidējo termiņu obligācijas . . . . . . . 9
2. 2. Krājobligācijas . . . . . . . . 12
2. 3. Municipālās obligācijas . . . . . . . 13

Noguldījumu operācijās

Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Finansu institūts

Referāts
Noguldījumu operācijās

Noguldījumu vispārīgs raksturojums

S A T U R S
lpp.
Ievads . . . . . . . . . . . 3
1. Noguldījumu veidi . . . . . . .

Investīcijas un to ietekme uz Latvijas IKP

SATURS
Ievads 3.lpp
Investīcijas 4.lpp
Investīcijas Latvijā 13.lpp
Investīciju klimats Latvijā 18.lpp
Investīcijas nākotnē 20.lpp
Valsts investīciju programma 22.lpp
Iekšzemes kopprodukts 24.lpp
Latvijas iekšzemes kopprodukts 30.lpp
Investīciju ietekme uz Latvijas IKP 33.lpp

Banku sistēma Latvijā un tās attīstības iespējas

Satura rādītājs.

Satura rādītājs 1
Ievads 2
Neliels ieskats Latvijas Bankas sistēmas darbībā 3
Par Latvijas Banku un viņu liekumiem 5
Banku darbības posms 1998.gadā:
Banku publisko finansu rezultāti 7
Komercbanku aktīvi 1998.gadā 8
Banku darbības posms 1999.gadā:
Banku ko

banku informācijas analīze

Šajā darbā aplūko iegūtā interneta informācija no piecām bankām 2000.gada septembra beigās, kuras aktīvi sniedz savus pakalpojumus …pilsētā. Šīs piecas bankas ir Unibanka, Hipotēku banka, Krājbanka, Hansabanka, Baltijas Tranzītu banka.
Bankas izvēlētas ar mērķi izvērtēt izdevīgāko darījumu uzņēmumum ar kādu no minētajām bankām. Banku izvērtēšanai tiek izmantota tikai interneta iegūtā informācija.
Izvērtēšana tiek dota sekojošiem pakalpojumiem – kredīti, kredītlīnija, faktorings, līzings, overdrafts.

Scroll to Top