Latvijas Banka

LATVIJAS BANKA Latvijas banka Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Tā ir viena no svarīgākajām valsts institūcijām un veic likumā noteiktus tautsaimnieciskus uzdevumus. Latvijas ba

Skaidrās naudas veidi

S A T U R S lpp. Ievads . . . . . . . . . . 3 1. Metāla nauda . . . . . . . . . 5 1. 1. Cēlmetālu monētas . . . . . . . 6 1. 2. Krāsaino metālu monētas . . . . . . 8 2. Papīra nauda . . .. . . . . . 9 2. 1. Papīra naudas raљanās . . . . . . 10 2. 2

Bankas informācijas analīze

Saturs Ievads 3 1. Kredīti 3 1.1 Īstermiņa kredīts 3 1.2. Vidēja termiņa un ilgtermiņa kredīts 4 2. Kredītlīnija 5 3. Līzings 6 4. Faktorings 7 5. Overdrafts 8 Izmantotā literatūra 9 Pielikumi 9   Ievads Šajā darbā aplūko iegūtā interneta informācija no piecām

Obligācijas un to cenas aprēķināšana

S A T U R S lpp. Ievads . . . . . . . . . . . 3 1. Obligācijas vispārīgs raksturojums . . . . . . . 5 2. Obligāciju veidi . . . . . . . . . 9 2. 1. Vidējo termiņu obligācijas . . . . . . . 9 2. 2. Krājobligācijas . . . . . . . . 12 2. 3. Municipālās obligācijas . . . . . . . 13

Noguldījumu operācijās

Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Finansu institūts Referāts Noguldījumu operācijās Noguldījumu vispārīgs raksturojums S A T U R S lpp. Ievads . . . . . . . . . . . 3 1. Noguldījumu veidi . . . . . . .

Investīcijas un to ietekme uz Latvijas IKP

SATURS Ievads 3.lpp Investīcijas 4.lpp Investīcijas Latvijā 13.lpp Investīciju klimats Latvijā 18.lpp Investīcijas nākotnē 20.lpp Valsts investīciju programma 22.lpp Iekšzemes kopprodukts 24.lpp Latvijas iekšzemes kopprodukts 30.lpp Investīciju ietekme uz Latvijas IKP 33.lpp

banku informācijas analīze

Šajā darbā aplūko iegūtā interneta informācija no piecām bankām 2000.gada septembra beigās, kuras aktīvi sniedz savus pakalpojumus …pilsētā. Šīs piecas bankas ir Unibanka, Hipotēku banka, Krājbanka, Hansabanka, Baltijas Tranzītu banka. Bankas izvēlētas ar mērķi izvērtēt izdevīgāko darījumu uzņēmumum ar kādu no minētajām bankām. Banku izvērtēšanai tiek izmantota tikai interneta iegūtā informācija. Izvērtēšana tiek dota sekojošiem pakalpojumiem – kredīti, kredītlīnija, faktorings, līzings, overdrafts.