Īpašums

Deitērijs (grieķu: deuteros - otrais, otrējais) jeb smagais ūdeņradis ir ūdeņraža otrs stabilais izotops Deitērijs (grieķu: deuteros - otrais, otrējais) jeb smagais ūdeņradis ir ūdeņraža otrs stabilais izotops. Deitērija apzīmē