Apdrošinātības būtība

Ievads 1.Kravu apdrošināšana 2.Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana 3.Zaļā karte 4.Automašīnas apdrošināšana nelaimes gadījumiem 5.Apdrošināšana nelaimes gadījumiem autotransportā 6. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana 7.Īpašuma apdrošināšana 7.1. Privāt personu īpašuma apdrošināšana 8. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana 9. Celtniecības risku apdrošināšana 10. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana 11. Pārapdrošināšana Secinājumi un priekšlikumi Izmantotās literatūras un avotu saraksts