LATVIESU STARPERSONU KOMUNIKACIJA

Lai kā mēs censtos noliegt, rasu aizspriedumi pastāv un īpaši lielu nozīmi ādas krāsai pievērš ASV, Eiropa. Rasisms nav izzudis, tas tikai izpaužas citādā veidā, tāpat kā etniskie aizspriedumi, kas ļoti līdzinās rasu aizspriedumiem. Etnisko aizspriedumu izpausme ir etnocentrisms – savas etniskās grupas izcelšana( favorītisms ) un noraidoša attieksme pret citām etniskajām grupām. Etnocentrisko uzskatu sistēmu raksturo( pēc Harija Traindis):