nepiederošas personas

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS

1. Laikā, kad bērns atrodas pirmsskolas izglītības iestādē, par uzņemto bērnu dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki.
2. Katra persona (izņemot bērnu vecākus, vecvecākus, aizbildņus, māsas, brāļus, un bērnu uzskaites kartē norādītās uzticības personas ) skaitās iestādei nepiederoša persona ( svešs cilvēks).
3. Svešiem cilvēkiem bez personas apliecības uzrādīšanas nav atļauts uzturēties pirmsskolas iestādes teritorijā.
4. Iestādes darbiniekiem, t.sk. dežūrējošam administratoram, jāpieiet klāt svešajam cilvēkam, jāatvainojas un jāpajautā personas apliecinošs dokuments, kā arī ierašanās iemesls.
5. Uzzinot ierašanās iemeslu, šī persona jāpavada līdz nepieciešamajam kabinetam vai pie konkrētas personas.
6. Ja darbinieks, kuru svešais cilvēks vēlas sastapt, neatrodas iestādē, tad viņš ir jāinformē par laiku, kad iespējams satikt meklēto personu, nepieciešamības gadījumā norādot telefona sarakstā viņa tālruņa numuru.
7. Par katru svešā cilvēka ierašanās gadījumu ir jāinformē iestādes vadītāju vai dežūrējošo administratoru, kuram saņemtā informācija jānodod iestādes vadītājam
8. Ja nepiederošā persona ar savu neadekvātu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem bērnu dzīvībai, tad darbiniekam nekavējoši jāziņo par situācijas bīstamību pilsētas pašvaldības policijai T – vai valsts policijai T – vai 112, vienlaicīgi informējot par radošos situāciju atbildīgo administratoru un vadītāju.

9. Iestādes darba laiks ir no plkst. 7.00 līdz 19.00
Bērnus vecāki atved līdz plkst. 9.00
Laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00 iestādes ārdurvis ir slēgtas.
Apmeklētājiem pie ārdurvīm ir ierīkots elektriskais zvans