noziegumu īpatsvars

LATVIJAS POLICIJAS AKADĒMIJA

KRIMINĀLTIESĪBU KATEDRA

MĀJAS DARBS STUDIJU KURSĀ

„KRIMINOLOĢIJA”

UZDEVUMS Nr. 2

ĪPATSVARS.

Smago noziegumu skaits valstī 2000. gadā bija 20 199, bet kopumā pavisam reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits 2000.gada sasniedza 50 199. Reģistrēto smago noziedzīgo nodarījumu īpatsvars 2000.gadā salīdzinot ar visiem reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir:

20 199 x 100 = 40,237 ≈ 40, 24 %
50 199

Smago noziegumu skaits valstī 2005. gadā bija 24 145, bet kopumā pavisam reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits 2005. gadā bija 60 185. Reģistrēto smago noziegumu īpatsvars 2005.gadā, salīdzinot ar visiem reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ir:

24 145 x 100 = 40,117 ≈ 40, 12 %
60 185

2000. gada un 2005.gada pavisam kopumā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu
un smago noziegumu skaita salīdzinājums.

Salīdzinot 2000. gada un 2005. gada pavisam reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaitu un smagos noziegumu skaitu, redzams, ka pieaugot reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaitam, pieaug arī smago noziegumu skaits.
Apskatot izdarītos reģistrētos noziedzīgos nodarījumus kopumā 2000.gada un 2005.gadā var secināt, ka pieci gadu laikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu ir palielinājies par 12370 un tas nav mazs skaitlis, bet apskatot tieši smago noziedzīgo nodarījumu skaitu, tas nav krasi pieaudzis, skaitliski tas sastāda 20005. gadā par 712 noziedzīgiem nodarījumiem vairāk nekā 2000.gadā!
Ja 2000.gadā smagie noziegumi sastādīja no visiem kopā izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem (100%) tikai 7 %, tad 2005. gadā tas ir samazinājies uz 5% , procentuāli tas ir sarucis par 2%.

Salīdzinot šo gadu smago noziegumu īpatsvaru, var secināt, ka piecu gadu laikā, pieaugot pavisam izdarīto noziedzīgo nodarījumu un smago noziegumu skaitam, īpatsvara lielums saglabājas gandrīz nemainīgs. Tas ir samazinājies tikai par 0,12% (2000. gadā 40,24% un 2005 gadā 40, 12%).

NOZIEGUMU DINAMIKA.

Apskatot smago noziegumu dinamikas grafiku laika posmā no 1995. gada līdz 2005. gadam, varam redzēt, ka smago noziegumu skaits 10 gadu laikā palielinājās gandrīz par 4000. Laika posmā no 1995. gada līdz 2002. gadam ir vērojami nelieli kritumi un pacēlumi smago noziegumu līknē, ar tendenci samazināties. 1998.gadā smago noziegumu skaits bija vismazākais, bet 2000.gadā vislielākais. Vērojot līknes tālāko virzību, redzams, ka no 2002. gada noziegumu skaits ir palielinājies gandrīz par 5000.

Diagrammā var redzēt un salīdzināt norādītajos gados kopā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu un smago noziegumu dinamiku. Gan vieniem, gan otrajiem ir tendence pieaugt. Smagiem noziegumiem salīdzinājumā ar pavisam reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pieaugums ir pakāpeniskāks, taču pavisam izdarītajiem reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem tas vairs nav tik mērens. Straujāks lēciens ir vērojams no 1998. gada līdz 2000.gadam. Tālāk kopā izdarītie reģistrētie noziedzīgie nodarījumi veido gandrīz vienmērīgu skaita pieaugumu ar smagiem noziegumiem, tad 2004. gadā pavisam reģistrēto noziegumu skaits straujāk pieaug un tikai nedaudz samazinās 2005. gadā.

NOZIEGUMU STRUKTŪRA.

Laupīšanas ir visvairāk izdarītais noziedzīgais nodarījums, bet smagie miesas bojājumi ir nākamai smagais noziegums, kas ir izdarīts aiz laupīšanas.
Izvarošana no apskatāmajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir vismazāk reģistrētais noziedzīgais nodarījums.
Apskatot un salīdzinot 1995;1998;2000. un 2005. gadu atsevišķi izdarītos smagos noziedzīgos nodarījumus ir redzams, ka izdarītās slepkavību vai slepkavību mēģinājumu skaits procentuāli no visiem veiktajiem smagajiem noziedzīgiem nodarījumiem ir samazinājies, ja 1995 gadā tās bija 14% tad 1998. gada jau 13%, 2000 gadā 7 % un 2005. gadā tikai 6 %, bet apskatot skaitliski ir novērojams, ka 1995. gadā ir līdzīgs slepkavību/slepkavību mēģinājumu skaits ar 2000. gadu, tas ir 1995 gadā 281 slepkavības/slepkavību mēģinājumu un 2000. gadā 270, bet 2005. gadā to skaits ir samazinājies gandrīz uz pusi tas ir 187.

SECINĀJUMI.

Veicot aprēķinus un smago noziegumu statistikas datu to analīzi, varam secināt, ka:

1) smago noziegumu līmenis ir ļoti augsts, jo veido gandrīz pusi no visiem reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;
2) smagiem noziegumiem ir tendence pieaugt paralēli visiem reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;
3) No visiem smagajiem noziedzīgajiem nodarījumiem visvairāk ir izdarītas laupīšanas, un šo noziegumu skaits salīdzinoši ir strauji pieaudzis, ja 1995,. gadā notika tikai 905, tad pagājušajā gadā jau 2412, kas ir vairāk kā uz pusi! Ja laupīšanu skaits gadu gaitā ir skaitliski pieaudzis, tad smagi miesas bijājumu nodarīšanas gadījumu skaits ir samazinājies!
4) Izvarošanu skaits ir mainīgs, ja 1995. gadā tās tika izdarītas 158, tad strauji kritās 1998. gadā – 83, pēc diviem gadiem jau 144, bet 2005. gadā pieauga vēl par simtu un kopā tikai izdarītas 251, tas nozīmē, ka šim noziegumam ir tendence pieaugt. Varu secināt to, ka varbūt izvarošanu skaits ir pieaudzis tikai tā iemesla dēļ, ka sievietes, bērni vairs nekautrējas par sev pāri darījumiem stāstīt un neatstāj visu kā ir, bet cīnās par savām tiesībām un ar sev izdarītajiem pāri darījumiem vēršas policijā, lai vainīgās personas sodītu, kā arī šajā sakarā liela ietekme ir arī presei, kas mudina neklusēt, bet sodīt vainīgās personas;
5) No skaitļiem var secināt to, ka noteikta konkrētība nav pieaugumam vai kritumam. Viss ir svārstīgs un noteikti nav atkarīgs no policijas veiktā vai neizdarītā darba. Noteicošais ir cilvēka faktors un konkrētam gadam ar to nav nekāda sakara, var tikai apskatīt skaitliski un aprēķināt procentuāli! Mainīgs ir tikai smago noziedzīgo nodarījumu veidu skaits, ja viena gadā izdarītas vairāk laupīšanas, tad citu gadu jau tās ir izvarošanas.

SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN PROGNOZES

Katru gadu kopā izdarīto reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits pieaug un piecu gadu laikā tas jau ir 12370 un tas nav mazs skaits. Ir redzams, ka vidēji katru dienu piecu gadu laikā ir notikuši par 8 noziegumiem vairāk! Ja tas pieaugs kā līdz šim pēc pieciem gadiem, tas ir 2010. gadā noziedzīgu nodarījumu skaits jau būs sasniedzis 124400 un tas ir dienā vidēji 342 noziegumi un ja dienā ir 24 stundas, tad stundā tiks izdarīti 14 noziegumi. Līdz ar to Latvijā ik pēc 4 minūtēm tiks izdarīts kāds noziedzīgs nodarījums.