policijas darbs vēlēšanu laikā

REFERĀTS

VALSTS POLICIJAS TERITORIĀLĀS POLICIJAS IESTĀDES KĀRTĪBAS POLICIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA VĒLĒŠANU LAIKĀ

1. Valsts policijas reglaments nosaka Valsts policijas struktūru, struktūrvienību kompetenci un darba organizāciju.

2. Valsts policija veic likumā „Par policiju” un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

12. Galvenā kārtības policijas pārvalde:
12.1. reģistrē informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem un personām, kas to izdarījušas, kā arī par notikumiem, kuri apdraud sabiedrības drošību un nekavējoties reaģē uz tiem;
12.2. nosaka kārtības policijas struktūrvienību darba organizācijas un darbības prioritāros virzienus;
12.3. koordinē un kontrolē, bet nepieciešamības gadījumā organizē Valsts policijas spēku un līdzekļu izmantošanu valsts un reģionālajos masu pasākumos;
12.4. nodrošina ārkārtas situāciju pārvaldīšanas plānošanu un izpildi Valsts policijā;
12.5. izsniedz atļaujas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
12.6. koordinē un kontrolē kārtības policijas dienestu darbību;
12.7. piedalās ceļu satiksmes uzraudzībā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, sevišķi svarīgu personu transportlīdzekļu pavadīšanas (ekskortēšanas) pasākumu plānu izstrādē un izpildē, kā arī citu speciālo pasākumu nodrošināšanā un ceļu satiksmes negadījumu traumatisma prevencijas pasākumu organizēšanā;
12.8. nodrošina preventīva rakstura pasākumus.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums
39.pants. (1) Pēc iepriekšējās balsu skaitīšanas iecirkņa komisija paraksta balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu un pirms pārtraukuma izsludināšanas vienā sainī iesaiņo:
1) visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes;
2) visas vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm;
3) vienu balsu skaitīšanas protokola eksemplāru;
4) balsotāju sarakstus.
(2) Saini aizzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko izdarāma atsauce vēlēšanu gaitas protokolā.
(3) Iesaiņotie vēlēšanu materiāli pārtraukuma laikā atstājami policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.
Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums
24.pants.
(7) Sākot ar pirmo iepriekšējās balsošanas dienu, vēlēšanu iecirknī saņemtās vēlēšanu zīmes, aploksnes un vēlētāju saraksti glabājami policijas vai Zemessardzes uzraudzībā
40.1 pants. (1) Pēc iepriekšējās balsu skaitīšanas pabeigšanas vēlēšanu iecirkņa komisija paraksta balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu. Pēc tam vēlēšanu iecirkņa komisija var izsludināt pārtraukumu. Ja tiek izsludināts pārtraukums, pirms tā izsludināšanas vienā sainī iesaiņo:
1) visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes;
2) visas vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm;
3) vienu balsu skaitīšanas protokola eksemplāru;
4) vēlētāju sarakstus.
(2) Saini aizzīmogo ar vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko izdarāma atsauce vēlēšanu gaitas protokolā.
(3) Iesaiņotie vēlēšanu materiāli pārtraukuma laikā atstājami policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.
(4) Atsākot darbu pēc pārtraukuma, vēlēšanu iecirkņa komisija atklātā sēdē Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā atkārtoti saskaita katra saraksta vēlēšanu zīmes.
CVK, policija un Zemessardze vienojas par sadarbību
Rīga, 1. februāris: Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadība šodien tikās ar Valsts policijas Kārtības policijas priekšnieku Ivaru Stūraini un Zemessardzes komandieri Juri Kiukucānu. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par kārtību, kādā tiks apsargāti vēlēšanu iecirkņi un vēlēšanu materiāli pašvaldību vēlēšanās 11.martā.
Tikšanās dalībnieki vienojās, ka vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu materiālu apsardzi organizēs rajona vēlēšanu komisijas, sadarbojoties ar rajona policijas pārvalžu un Zemessardzes bataljonu vadību.
Tika nolemts, ka, lai nodrošinātu kārtību pašvaldību vēlēšanās, Valsts policijas un Zemessardzes darbinieki desmit dienas pirms vēlēšanām patrulējot īpašu uzmanību pievērsīs vēlēšanu iecirkņiem, bet trīs dienas pirms vēlēšanām un vēlēšanu naktī apsargās vēlēšanu iecirkņos esošos vēlēšanu materiālus.
Papildus tam īpaša uzmanība šajās vēlēšanās tiks pievērsta iecirkņiem, kuros notiks iepriekšējā balsošana. Šajos iecirkņos policija un Zemessardze balsošanas laikā organizēs diennakts dežūras.
01.02.2001.
Kristīne Bērziņa
CVK priekšsēdētāja palīdze
7087340, 9406604
Vienojas par galvenajiem principiem kārtības nodrošināšanai ES tautas nobalsošanas laikā
Rīga, 8.augusts: Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadība šodien, tiekoties ar Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Zemessardzes vadību pārstāvjiem, vienojās par galvenajiem principiem, kā tiks nodrošināta kārtība tautas nobalsošanas par Latvijas dalību Eiropas Savienībā laikā.
Sabiedrisko kārtību vēlēšanu iecirkņos un to tuvumā, kā arī balsošanas materiālu apsardzi nodrošinās Valsts policija, kurai nepieciešamības gadījumā palīdzēs Zemessardze. Sabiedriskās kārtības sargāšanas plānu tautas nobalsošanas laikam, kas paredzēs gan pastiprinātas policijas patruļas vēlēšanu iecirkņu tuvumā, gan tautas nobalsošanas materiālu apsardzi no to nogādāšanas brīža vēlēšanu iecirkņos līdz balsu skaitīšanas pabeigšanai un aizvešanai no vēlēšanu iecirkņiem līdz 10.septembrim izstrādās Valsts policijas reģionālās pārvaldes.
Savukārt vēlēšanu iecirkņu atbilstību ugunsdrošības prasībām pārbaudīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti, kuru atklātās nepilnības būs jānovērš ēku, kurās atradīsies vēlēšanu iecirkņi, administrācijām, nevis vēlēšanu iecirkņu komisijām, kā tas reizēm kļūdaini ticis prasīts iepriekš.

Tikšanās laikā CVK un Valsts policijas pārstāvji arī pārrunāja kārtību, kā tautas nobalsošanā varēs piedalīties personas, kuras tautas nobalsošanas dienā atradīsies Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatoros. Līdzīgi kā aizdomās turētās, apsūdzētās vai tiesājamās personas, pret kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, šīs personas varēs lūgt organizēt balsošanu savā atrašanās vietā.

Izmantotā literatūra
1. LR IeM „Valsts policijas reglaments”, Rīga, Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75.panta pirmo daļu;
2. „Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums”, pieņemts Saeimā 2004.gada 29.janvārī, Stājies spēkā 2004.gada 11.februārī;
3. „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums”, Pieņemts Saeimā 1994. gada 13.janvārī, stājies spēkā Rīgā 1994. gada 25.janvārī;
4. http://www.cvk.lv/cvkserv/index.html;
5. http://web.cvk.lv/pub/public/27196.html.

Scroll to Top