Ūdens

Ūdens

Ūdens

Vispārīgais raksturojums.

Ūdens ķīmiskā formula H2O

Ūdens molmasa MH2O = 18 g/mol.

Ūdens sastāvs.Sadalot ūdeni ar līdzstrāvu, iegūst divus tilpumus ūdeņraža un vienu tilpumu skābekļa.

Atrašanās dabā.

Ūdens ir viena no visvairāk izplatītajām vielām. Ar to pārklātas gandrīz 3/4 zemeslodes virsmas (okeāni, jūras, ezeri, kā ari milzīgie ledāji Ziemeļpolā un dienvidpolā).

Daba sastopami saldūdeņi un sāļūdeņi. Sāļu masas daļa nepārsniedz 0,05%. Okeāna ūdeņos sāļu masas daļa vidēji ir 3,5%. Rīgas jūras līča ūdenī sāļu masas daļa ir 0,35-0,6%.

Daudz ūdens ir cilvēku un dzīvnieku organismos.

Dabā ūdens vienmēr satur dažādus piemaisījumus. Lietus ūd

ddens ir tīrākais sastopamais ūdens dabā.

Ūdens iegūšana.

Ūdeni parasti laboratorijā neiegūst ar ķīmiskiemsavienojumiem jo ūdeni iegūst no dabas un vajag to tikai attīrīt.

Ūdens fizikālās īpašības.

Tīrs ūdens ir dzidrs šķidrums bez smaržas un garšas. Plānā slānī tas ir bezkrāsains, bet biezā slānī – zilgani zaļš. Ūdens sasalšanas temperatūra normālā atmosfēras spiedienā ir 0oC , bet viršanas temperatūra ir 100oC. Kad ūdens pārvēršas ledū , no 92 tilpumiem ūdens rodas 100 tilpumi ledus – un otrādi. Ūdens sasalstot izplešas. Vislielākais blīvums ūdenim ir +4oC temperatūrā.

Ūdens ķīmiskās īp

ppašašības.

Ūdeni ir iespējams sadalīt par ūdeņradi un skābekli ar līdzstrāvu, kā arī karsējot augstā temperatūrā (2000oC). Ūdens reaģē ar metāliem, piemēram, ar nātriju un kalciju. Šīs reakcijas noris strauji, bieži vien ar sprādzienu. Tādēļ mēģinājumiem jāņem mazs metāla gabaliņš un

iimg alt="0x08 graphic" src="StrangeNoGraphicData" />
mēģenē jāpārsedz r piltuvi. Ķīmiskās īpašības, kas norit starp aktīvajiem metāliem un ūdeni var attēlot ar šādien vienādojumiem:

0x08 graphic

0x08 graphic
2Na + 2HOH 2NaOH + H2

nātrijs ūdens nātrija ūdeņradis

hidroksīds

0x08 graphic

0x08 graphic
Ca + 2HOH Ca(OH)2 + H2

kalcijs ūdens kalcija hidoksīds ūdeņradis

0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

nātrijs

0x08 graphic
0x01 graphic