Digitālā

Saturs

Ievads 3
Digitālās televīzijas attīstība 3
Rietumeiropas TV kanālu digitalizācijas norise 3
Digitālās televīzijas attīstība ASV 4
Digitālā televīzija Japānā 5
Jaunā TV revolūcija 5
Digitālā signāla īpatnības 5
Digitālā signāla uztveršana 5
Digitālā signāla kompresija – ko tas dod 6
Digitālā apraide un tās veidi 7
Ko mēs iegūstam no digitālās televīzijas? 8
Kādas priekšrocības ciparu televīzija sniegs skatītājam? 8
TV studiju ieguvums 9
Ieguvumi valstij un budžetam 9
Digitālā televīzija Latvijā 10
Daži interaktīvo pakalpojumu piemēri 10
Īsa digitālās televīzijas attīstības vēsture un nākotne Latvijā 11
Nobeigums 12
Izmantotā literatūra 13