Etnosu politiskā pāstāvniecība

Etnosu politiskā pāstāvniecība; Iedzivotāju sastāvs pēc pilsonības un tautības, 1995 g. marts; Etnosu ekonomiskie aspekti. Kopumā Latvijā 1995. gada sākumā bija reģistrēti 1,776,286 pilsoņu, kas veido 70,6% no valsts iedzīvotājiem. Pārējo legālo Latvijas iedzīvotāju jeb ārpilsoņu reģistrētais skaits ir 740231 jeb 29,4% no Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas pilsoņu un ārpilsoņu etniskais sadalījums ir izklāstīts tabulā. Pēc 1995. gada martā veiktajiem grozījumiem Pilsonības likumā par Latvijas pilsoņiem atzīs likumīgi reģistrējušos, Latvijā pastāvīgi dzīvojošos latviešus un lībiešus, Latvijā pastāvīgi dzīvojošās sievietes, kas, saskaņā ar 1919. gada likumu par pavalstniecību, bija zaudējušas LR pilsonību apprecoties ar ārvalstniekiem, kā arī personas, kas apguvušas pilnu mācību kursu latviešu valodas vispārizglītojošajās skolās vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā. Tā rezultātā Latvijas pilsoņu skaits neilgā laikā varētu palielināties par aptuveni 30-50 tūkstošiem personu.