LIEPĀJAS OSTAS VĒSTURE

IEVADS 2
SAISTĪBA AR ĢEOGRĀFIJU 2
LIEPĀJAS OSTAS VĒSTURE 3
PROGRESS 5
LIEPĀJAS OSTU NELABVĒLĪGI IETEKMĒJOŠIE VĒSTURES FAKTORI 5
LIEPĀJAS OSTU LABVĒLĪGI IETEKMĒJOŠIE VĒSTURES FAKTORI 6
MŪSDIENAS… 6
LIEPĀJAS SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA 8
LIEPĀJAS SPECIĀLĀS ZONAS TERITORIJU APRAKSTS 9
OSTA – GALS UN SAKUMS… 11
KANĀLA ŪDENS KVALITĀTE 12
LIKUMS “PAR VIDES AIZSARDZĪBU” 12
NOBEIGUMS 16
MŪSDIENAS… 6
LIEPĀJAS SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA 8
LIEPĀJAS SPECIĀLĀS ZONAS TERITORIJU APRAKSTS 9
OSTA – GALS UN SAKUMS… 11
KANĀLA ŪDENS KVALITĀTE 12
LIKUMS “PAR VIDES AIZSARDZĪBU” 12
NOBEIGUMS 16