maksla

Ievads
Māksla ir specifiska vēsturiski izveidojusies sabiedriskās apziņas forma. Lai gan tā salīdzinājumā ar filozofiju un zinātni ir senāka, tomēr tā ir relatīvi „jauna” salīdzinājumā ar cilvēces vēsturi.
Māksla izzina pasauli, savdabīgi ietekmē cilvēku, sniedz īpašu baudījumu. Dažādu tās funkciju raksturojumu varētu turpināt bezgalīgi.
Katra cilvēka attieksme pret mākslu ir atšķirīga. Viens tajā meklē svarīgu sabiedrisko problēmu atspoguļojumu, otrs – tikai skaistumu, kas attālinātu no ikdienas, trešais – īpašu pārdzīvojumu vai baudījumu, bet atradīsies arī tādi, kuri domā, ka viņu dzīvē mākslai vispār nav nekādas nozīmes.