Pasaules Tirzniecības organizācija (PTO)

Untitled

Pasaules Tirdzniecības organizācija

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO, angļu: World Trade Organization, WTO) ir starptautiska organizācija, kura izveidota 1995. gadā, lai liberalizētu starptautisko tirdzniecību, regulētu tirdzniecības-politiskās attiecības starp dalībvalstīm. PTO ir Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) pēctece. GATT tika izveidots 1947. gadā un faktiski gandrīz 50 gadus kalpoja kā starptautiska organizācija.

PTO ir uzdots izstrādāt un īstenot jaunos tirdzniecības līgumus, kā arī uzraudzīt dalībvalstu atbilstību visiem līgumiem, kurus noslēdz vairākums valstu un ratificē valstu parlamenti. PTO veic savu darbību pamatojoties uz lēmumiem, kuri pieņemti laikā no 1986. līdz 1994. gadam ar Urugvajas sarunu kārtu, un agrākajiem GATT līgumiem. Problēmu diskusijas un lēmumu pieņemšana par pasaules mēroga problēmām, kā arī perspekīvas turpmākai starptautiskās tirdzniecības liberalizācijai norisinās daudzpusējās sarunās jeb sarunu kārtās.

PTO galvenā mītne atrodas Ženēvā,Šveicē. PTO vadītājs jeb ģenerāldirektors kopš 2005. gada ir Paskāls Lamī. 2009. gada septembrī PTO bija 153 dalībvalstis. Oficiālās valodas organizācija ir angļu, franču un spāņu valoda.

Latvija ir pilntiesīga PTO locekle kopš 1999.gada. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gadā Latviju PTO pārstāv Eiropas Komisija.

Latvija iestāšanās procesu PTO noslēdza 1998.gadā, pēc 6 gadus ilgušām iestāšanās sarunām. Oficiāli par PTO dalībvalsti Latvija kļuva 1999.gada 10.februārī, kad bija izpildītas visas nepieciešamās ratifikācijas procedūras.

Līdz ar Latvijas iestāšanos ES 2004.gada 1.maijā ir mainījusies kārtība, kādā Latvija īsteno savu dalību PTO. Saskaņā ar Eiropas Kopienas līguma 133.pantu par kompetenci ES ārējās tirdzniecības politikas jomā, Latviju PTO kopā ar pārējām ES dalībvalstīm pārstāv Eiropas Komisija (EK). ES PTO tiek pārstāvēta saskaņā ar principu – 1 runātājs (EK) un 27 balsis.

ES dalībvalsts statusā Latvija turpina pilnvērtīgi īstenot savu dalību PTO ciešā sadarbībā ar EK. Dalība tiek īstenota galvenokārt 133.panta komitejas ietvaros, kas izveidota, pamatojoties uz ES Ministru padomes lēmumu kā neatkarīga, konsultatīva institūcija, kurā tiek pārstāvētas visas ES dalībvalstis.

Savukārt Latvijas tirgus pieejamības saistības PTO [1]  tika grozītas atbilstoši ES prasībām, un Latvijas saistību saraksti PTO ietvaros tika aizstāti ar vienotajiem ES sarakstiem attiecīgajā jomā. Gadījumos, kad izmaiņas sakarā ar minētajiem saistību sarakstiem radīja zaudējumus trešajām valstīm – PTO dalībniecēm, tām bija tiesības prasīt kompensācijas, kas nozīmē palielinātu tirgus pieejamību šo trešo valstu importam ES tirgū.

Neskatoties uz dalību ES, Latvija saglabā pastāvīgās pārstāvniecības iespējas PTO attiecībā uz tehniskās palīdzības jautājumiem un PTO budžeta veidošanu, jo šie jautājumi ir ES dalībvalstu kompetencē.