Prezentācijas māksla

SATURS

1.Runas pamatojums, auditorija un apkārtējā vide 3
2.Kāds ir mērķis? 3
3.Kāpēc mērķis ir tik svarīgs? 4
4.Kā izvairīties no nepareiziem mērķiem? 4
5.Materiāla vākšana, atlase un kārtošana 4
6.Materiālu atlase 4
7.Materiāla kārtošana 5
8.Kā argumentēt 5
9.Pareizā dramaturģija 5
10.Aizraujošs ievads. 62.Kāds ir mērķis?
Nākamais solis – jāpadomā par demonstrējuma mērķi. Nemazums cilvēku ir tā pārņemti ar domu runāt citu priekšā, ka viņi par savu mērķi fomulē klausītāju vētrainus aplausus vai skaudību. Akla vēlēšanās gūt panākumus neliks ļimt priekšnieka ceļiem, kā arī nepiesaistīs jaunus klientus produktam.
Jūsu mērķim jābūt:
pārliecināt citus par savām idejām,
sniegt zināšanas,
piedāvāt dažādus risinājuma vai rīcības modeļus,
atskaitīties,
ieinteresēt par jauno produktu,
censties iegūt sapratni par nepatīkamiem lēmumiem.3.Kāpēc mērķis ir tik svarīgs?
Pastāv vecs sakāmvārds: kurš nezina, kurp doties, nekur arī nenonāks. Tā varētu notikt ar uzstāšanos, kam nav formulēta mērķa. Tikai tas, kurš zina savu mērķi, var izvēlēties pareizos argumentus un prezentācijas struktūru. Pretējā gadījumā var rasties daudz sadrumstalotības tekstā, kas nesader kopā, un klausītājiem nebūs priekšstata par to, ko jūs sakāt.4.Kā izvairīties no nepareiziem mērķiem?
Dažreiz mērķi var būt nepareizi. To var novērst, pietiekami izpētot pasākuma mērķus un pamatnostādnes.
Runas mērķi viegli pazaudēt no redzesloka. Tāpēc uzraksties to. Kad formulēsiet savu prezentāciju, pastavīgi pārbaudiet, vai tās struktūra un argumenti atbilst uzstādītajam mērķim. Kas neatbilst, to atmetiet!5.Materiāla vākšana, atlase un kārtošana
Iespējams, jūs nedaudz uztraucaties, ka neatradīsies pietiekami daudz materiāla par savu tēmu. Taču tam nav pamata. No vienas puses, nozaru lietas ir viegli atrodamas, no otras puses, jūs pats ar savu dzīves pieredzi esat lielisks informācijas avots.
Uzskatāmu, aizraujošu prezentāciju pamatā nav tikai profesionālas zināšanas, bet arī personiskās pieredzes atziņās. Tas, ko jūs sakāt, iedarbojas pārliecinošāk, ja runājat ne tikai kā speciālists, bet arī kā cilvēks.6.Materiālu atlase
Tagad jūsu rīcībā ir zināms daudzums materiāla. Ko darīt tālāk? Pavisam vienkārši: jūs izvēlaties to informāciju, kas ir svarīga jūsu mērķa sasniegšanai. Atlasot informāciju paturiet prātā sekojošo:
kāda satura informāciju
es varu atvēlētajā runas laikā
prezentēt savai mērķauditorijai,
lai sasniegtu savu mērķi.7.Materiāla kārtošana
Materiālu kārto ņemot vērā mērķa formulējumu. Jums jāzina runas ilgums. Pieņemsim, jums ir 15 minūtes, lai atklātu savus argumentus. Tas varētu izskatīties tā.
1 Jūs sākat ar pamatapgalvojumu
2 Jūs ķeraties klāt pierādījumiem
3 Jūs piedāvājat papildinformāciju
4 Jūs prognozējat
5 Jūs piedāvājat risinājumus8.Kā argumentēt
Ir daudz iespēju, kā sakārtot materiālu. Argumentu secībā ejiet soli pa solim.
No vispārīgā uz konkrēto.
No sekām pie cēloņiem.
No patīkamā uz nepatīkamo.
No problēmām uz risinājumiem.9.Pareizā dramaturģija
Varbūt jūs vēl atceraties savu pēdējo teātra apmeklējumu? Lugai – pieņemsim, ka tas bija klasisks iestudējums, bija dramaturģija, notikumi attīstījās līdz kulminācijai. Katra aina balstījās uz iepriekšējo. Jūs dzīvojāt līdzi šai dramaturģijai, un tā bija saistoša un aizraujoša.
Tas pats sakāms arī par prezentāciju – klausītāji tikai tai sekos jums ar interesi, ja pratīsiet attīstīt savas uzstāšanās dramaturģiju. Tai jāpakļauj un jāpakārto visi savas prezentācijas argumenti, respektīvi, saturs. Šādā veidā jūs nonāksiet pie jēgpilnas materiāla sadalīšanas posmos.
Veiciet izmēģinājumu, lai pārbaudītu materiāla sadalījumu. Izņemiet vienu punktu. Ja jūsu radītās argumentācijas būve draud sabrukt, t.i., nav vairs pamatota un ticama, jūs visu esat izdarījis pareizi.10.Aizraujošs ievads.
Jau ar ievadu jums ir jāiegūst klausītāju uzmanība. Ja tas notiks, tad viņi sekos stāstījumam visu prezentācijas laiku.
Ievadu veido sādas daļas:
1. starta signāls,
2. sasveicināšanās,
3. iepazīstināšana ar sevi un savu kompetenci konkrētajā jautajumā,
4. informācija par prezentācijas merķi, saturu un norisi.
Ievērojiet laiku limitu! Jums vajadzētu pateikt divus, augstākais trīs teikumus par katru ievada punktu.
11.Pārliecināt ar galveno daļu
Jūs esat nonācis līdz savas prezentācijas kodolam. Šajā daļā jūs sniegsiet prezentācijā svarīgāko informāciju. Jums jāstrādā divos virzienos:
1. Loģika
2. Emocionalitāte
Ja vēlaties pārliecināt auditoriju, iesaistiet loģiskus argumentus, taču neaprobežojieties tikai ar tiem. Publiku ir vieglāk parliecināt, ja runājat pietiekami emocionāli.
12.Viss ir labs, kas labi beidzas
Katram notikumam pienāk beigas. Arī jūsu prezentācijai. Klausītājs gaida, ka jūs savu izklāstu pienācīgi noslēgsiet. Kā tas ir kārtīgās pusdienās. Jūsu prezentācijai jābūt izveidotai tā, lai uzstāšanās iedarbotos uz mūsu sajūtām.
Nobeigumam der tas pats, kas ievadam: nerunājiet gari! Tas, kurš piesaka finālu, bet tad runā vēl pusstundu, sanikno klausītājus.
13.Kā izveidot labu nobeigumu?
1.Sāciet to ar vārdiem : „Cienījamās dāmas un godātie kungi, esmu ticis līdz prezentācijas noslēgumam…”
2. Sniedziet īsu prezentācijas kopsavilkumu.
3. Nosauciet vēlreiz prezentācijas mērķi. Ja tas atbilst tēmai, prezentāciju varat pabeigt ar emocionālu aicinājumu.