Rainis- visu dzejnieku dzejnieks.

Rainis- visu dzejnieku dzejnieks.

Jānis Pliekšāns, kurš dzima 19. gadsimta otrajā pusē, mūsu tautai kļuva par vienu no visvarenākajiem dzejniekiem. Cilvēks, kura liktenis nav bijis tikai rožu lapam kasīts, spēj tautu saviļņot ar savām dzejas rindām pat līdz mūsdienām.
Man pārlasot dažus viņa rakstītos dzejoļus, piemēram: „Zelta sietiņš”, Puķu lodziņš”, „Vasaras princīši un princesītes”, šo sarkstu varētu turpināt un turpināt, nāk prātā bērnība, un es nebūt necenšos saskatīt dzejoļu būtību, bet gan to lasīt vieglumu, ko autors ir radījis. Šie skaistie dzejolīši ir gājuši cauri manai un citu bērnībai. Tie ir atskaņoti dziesmās, izrādīti lugās, mīļotās multfilmās. Šos dzejolīšus es lasu un dziedu savam bērnam un ceru, ka šī tradīcija turpināsies paaudzēm.
Bet dzejnieks nav rakstījis tikai bērniem, viņa vairums radītie darbi bija veltīti tautai, kas veicināja tautu atmosties, būt pašiem par savas dzīves noteicējiem. Izlasot daudzus darbus par Raini, es secinu, ka viņš ir mīlējis savu tautu, ka viņš ir vedinājis tautu būt labestīgākai un draudzīgakai pret apkartējo vidi un cilvēci, lai sasniegtu garīgu nevis materiālu pilnību. Viņš ļoti daudzās dzejās, kā arī savos aforismos ir minējis, ka mēs uz šīs zemes esam vieni un, kad visi mēs reiz nonaksim viņpasaulē:
Tā kā slinka gara diena,
Slinka gara dziesma –
Bet reiz dziesmai gala pants,
Bet reiz dzīvei kaps.
(Rainis, Rīta dziesma, 2 posms)
Rainis pastāsta mums, ka šī ir tikai materiāla dzīve, ka mums vajadzētu izglītoties garīgi, domājot par savu dveseli-sirdsapziņu, pilnveidot savu dzīvi:
Viss pāriet dzīvē, viss paliek mūžībā.(Rainis, aforismi)
Ja kādam mūsu tautietim svešzemē pajautātu: „Kas ir Rainis?”
Es nešaubos, ka šis cilvēks ar lepnumu teiktu: „Rainis ir Latviešu dzejnieks.” Man šķiet, ka ikdienā mēs par to neiedomājamies, cik šādi cilvēki ir tomēr nozīmīgi mūsu tautai, ka tas ir mūsu tautas lepnums un seja. Vēl joprojām tiek rīkotas „Dzejas dienas” Raiņa dzimšanas dienā 11. septembrī, kur pieminot viņa lielo iegūldījumu latviešu literatūra, tiek apbalvoti jaunie dzejnieki, par saviem dzejoļu krājumiem. Un šāds pasākums jau izsaka ļoti daudz, tas apliecina, ka Rainis ir visu dzejnieku dzejnieks.

Aforismi:
Kas tikai mācās, top muļķis; kas mācās un strādā, top gudris.

Reālās dzīves skaistākais zieds ir sapnis, bet tas ir nereāls.

Zeme zināja, ko darīja, kad radīja sievieti. Vīrietis sen aizskrietu debesīs, sieviete pievelk to pie zemes.