Reliģija ir vēsturiska parādība

Reliģija izveidojās aizvēsturē. Cilvēki pakļāvās Dieva gribai.
Reliģija parādijās aizvēsturē un tāpēc to var nosaukt par vēsturisku parādību.
Ar laiku reliģijas kļuva vairāk, izveidojās sava veida konkurence starp tām.
Mūsdienās populāras ir tikai pāris reliģijas.
Viena no dīvainām reliģijām ir ticība un pakļaušanās likumam.
Uzskata ka vēsturiskas parādības nav mūžīgas, bet vai tā arī būs ar reliģiju? Uz šo jautājumu pagaidām atbildes nav.
Reliģija diezgan ietekmē sabiedrību un kultūru.
Reliģija jau bija akmens laikmetā.
Senajā Ēģiptē reliģija bija visaugstākajā vietā cilvēkam, viņi ziedoju upurus saviem dieviem un sev piedēvēja pārdabiskas spējas.
Senās Ēģiptes reliģija ir salīdzinoši agresīva ar kādu no citām reliģijām.
Grieķu un romiešu reliģija arī bija ļoti nopietnā statusā, šiem visiem dieviem veljoprojām cilvēki tic un par tiem tiek rakstīts.
Paskatoties uz citām Eiropas valstīm, Latvija ir samērā reliģiska, jo kā pats novēroju, piemēram, Spānijā ir kādas trīs cilvēku grupas, vieni ir biznesmeņi un cilvēki ar labi atalgotu darbu, kuri netic Dievam, viņiem tik interesē kā labāk nodzīvot savu dzīvi, otri ir tirgotāji, kuri ir redzējuši ļoti daudz cilvēkus ar visādām reliģijām un paši tikai 50% tic Dievam, trešie ir samērā veci cilvēki kuri tic Dievam un mēģina dzīvot bez jebkādiem grēkiem.
Ja runa iet par teroristiem, tad sanāk ka tā ir ļoti liela, naidīgi noskaņota reliģiska kultūra un sabiedrība. Viņi tic Alaham un darīs visu ko it kā viņiem teicis viņš. Šajā gadījumā cilvēka dzīvība ir pilnībā atkarīga no tā ka viņš ir tik ļoti reliģisks un ticīgs. Šiem cilvēkiem nav dzīves dēļ reliģijas. Kas būtu ja nebūtu reliģija pasaulē? Domāju ka daudz nekas nemainītos, jo cilvēki vienalga darītu sliktas lietas un labas lietas.
Ja Eiropā visur būtu viena reliģija, dzīvot paliktu neinteresantāk, it sevišķi ja visi to atzītu. Būtu vienveidība.