Seno Austrumu civilizācijas radītās pozitīvās sekas pasaules vēsturē

Senie Austrumi jeb Ēģipte un Divupe ir divas unikālas valstis, ar neaptverami bagātu vēsturi! Pasaules vēsturē aiz sevis tās atstāja rakstību, zinātņu sākumu, lika matemātikas un astronomijas pamatus, ieviesa irigāciju un vēl daudz citas lietas. Ēģiptes agrīnās civilizācijas sasniegumi nebūt nebija tikai irigācijas būves un grandiozas celtnes. Tas bija arī augsts zinātnes un tehnikas līmenis ar plašu pielietojumu praksē.