Sokrats

Sokrats parādās Platona dialogos kā persona, kas nepārtraukti izvaicā cilvēkus par viņu uzskatiem dažādos jautājumos. Sokrats sagaida, ka cilvēkam ir jābūt spējīgam ne tikai savus uzskatus deklarēt, bet arī tos izskaidrot (piemēram, definēt, ko viņš domājis ar tiem dažādajiem jēdzieniem, kurus lieto) un pamatot – minēt pārliecinošus iemeslus (argumentus), kādēļ aizstāvētais uzskats būtu pareizs un pieņemams. Cilvēka domāšanai ir jābūt logiskai un rīcībai konsekventai. Cilvēks nevar dzīvot melos un pretrunās.

Scroll to Top