TŪRISMA IESPĒJAS DAUGAVPILS PILSĒTAS CENTRĀ

Zinātniski pētnieciskā darba galvenais mērķis ir izstrādāt Daugavpils pilsētas centrālās daļas kultūrvēsturisko un atpūtas objektu apskates maršrutu. Šī mērķa ietvaros izvirzīti sekojoši apakšuzdevumi: izpētīt pilsētas centrālās daļas vēsturiskās plānošanas raksturu un attīstību, iepazīties ar senāko ēku arhitektoniskajām un vēsturiskajām īpatnībām, noskaidrot to pielietojumu dažādos laikos, uzzināt parku un skvēru rašanās vēsturi, apzināt pilsētas centrālajā daļā pastāvošās atpūtas un tūristu izmitināšanas iespējas, salīdzināt naktsmītņu cenas.
Mana zinātniski pētnieciskā darba novitāte ir tāda, ka maršruts tika izstrādāts pamatojoties uz dziļiem un pietiekami plašiem vēstures faktu pētījumiem vairāku gadsimtu garumā.